@SeAMK

Kaikki artikkeliticonfinder_social_style_3_rss_341106.png

Verkkolehti uudistuu - uusi osoite

May 9, 2019
Verkkolehti @SeAMK uudistuu. Löydät lehden jatkossa osoitteesta lehti.seamk.fi.>> Lue lisää

Pienen yrityksen omistajanvaihdoksen haasteet

Mar 21, 2019
Yrityksen omistajanvaihdos näyttää erilaiselta myyjän ja ostajan silmin katsottuna. Näkökulmien eroista huolimatta toteuttaminen…>> Lue lisää

Yrityksen ostajalle ammattitaitoista apua Etelä-Pohjanmaalla

Mar 21, 2019
Etelä-Pohjanmaalla yrityksen ostajan ei tarvitse olla yksin. Ammattitaitoista ja kokenutta apua on tarjolla. Maakunnassa omistaj…>> Lue lisää

Kauppaketjut, kiertotalous ja digitalisaatio

Mar 20, 2019
Digitalisaatio ja kiertotalous näkyvät yhä enemmän suurten kauppaketjujen toiminnassa. Digitalisaatio ja kiertotalous tukevat to…>> Lue lisää

Asiakasosallisuuden kehittämisen kokeiluja sosionomikoulutuksessa

Mar 20, 2019
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) oli tavoitteena uudistaa palveluita vastaamaan paremmin lasten, nuorten ja pe…>> Lue lisää

Opas avoimeen TKI-toimintaan

Mar 18, 2019
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on vuositasolla käynnissä satakunta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketta (TKI), joiden y…>> Lue lisää

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä palkittiin

Mar 15, 2019
SeAMKin vuonna 2018 valmistuneita bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä, jotka ovat suorittaneet liha-alan opinnot, palkittii…>> Lue lisää

Iäkkäille suunnattu tehokas elintapaohjelma ylläpitää arjen toimintakykyä

Mar 13, 2019
Suoriutuminen tavallisista arjen askareista mahdollistaa turvallisen ja mielekkään asumisen omassa kodissa. Ikääntyminen tuo use…>> Lue lisää

Ilmastonmuutos on monimutkainen ilmiö: Miksi pohjoiset alueet lämpenevät kaksi kertaa muuta maailmaa nopeammin?

Mar 7, 2019
Ilmastonmuutos on vakava uhka, jolla on vaikutuksia yhteiskunnan kaikkiin osiin. Tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastainen kamp…>> Lue lisää

Materiaalipassit kiertotalouden työkaluina

Mar 7, 2019
Rakennuksen materiaalipassilla tarkoitetaan digitaalista tiedostoa, johon on kerätty tiedot kaikista rakennuksessa käytetyistä m…>> Lue lisää

Kiertotaloudesta osa SeAMKin arkea

Mar 7, 2019
Ympäristöllä on yhä suurempi rooli talousjärjestelmässä. Ympäristöarvojen korostaminen on tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa…>> Lue lisää

YRITYKSET EIVÄT TIEDÄ MITEN JA MISSÄ TESTATA TUOTTEITAAN

Mar 7, 2019
Monella yrityksellä on ollut ja on tarve päästä testaamaan tuotteitaan tai saada hyväksyntä tuotteilleen. Tietoisuus Living Labi…>> Lue lisää

Puu lämmittää talvella

Mar 5, 2019
Helmikuussa uutisoitiin omakotitalojen puunpolton pienhiukkaspäästöistä ja niiden terveysvaikutuksista taajama-alueilla. Kun hiu…>> Lue lisää

Jatkuva oppiminen myllää korkeakoulukenttää

Mar 4, 2019
Opetus ja kulttuuriministeriö on asettanut jatkuvalle oppimiselle kovia tavoitteita. Ministeriön kaavailussa jopa puoli miljoona…>> Lue lisää

Monipuolisen tiedon hyödyntäminen oman toiminnan arvioinnissa edistää sote-yrityksen menestymistä

Feb 28, 2019
Yritysten on tärkeää arvioida omaa toimintaansa säännöllisesti. Arvioinnin tarkoituksena on nähdä, onko yritys kehittymässä oike…>> Lue lisää

CAP27-ohjelmaa valmisteltiin Oulussa

Feb 28, 2019
Kylätalojen energiatehokkuusinvestoinnit vähentävät energiankulutusta ja torjuvat osaltaan ilmastonmuutosta. Pohjois-Karjalassa …>> Lue lisää

Ruokaketjun kiertotaloustallilaisten tutustumismatka 31.1.2019

Feb 28, 2019
RESTO17-ryhmän noin 30 opiskelijaa teki opintomatkan maakuntaan Development of Food Service Quality -opintojaksolla, jossa muka…>> Lue lisää

Liiketoimintasuunnitelmalla kehitetään FLEN–ruokaketjun koulutusvientiverkostoa

Feb 28, 2019
Viiden ammattikorkeakoulun muodostamalle FLEN-ruokaketjun koulutusvientiverkostolle on valmisteltu liiketoiminta-ja kansainvälis…>> Lue lisää

YAMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖSSÄ KEHITETTIIN LAKIPALVELUITA OSANA PANKIN ASIANTUNTIJAPALVELUITA

Feb 28, 2019
Pankkipalvelut ovat murroksessa jatkuvasti lisääntyvän digitalisaation myötä. Erinomaisen asiakaspalvelun merkitys korostuu ja o…>> Lue lisää

CHILD-UP –hanke tutkii ja kehittää lasten ja nuorten toimijuutta

Feb 28, 2019
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kumppanina Euroopan komission rahoittamassa tutkimus- ja innovaatiohankkeessa ”Children Hybrid I…>> Lue lisää

Ruoka-alalla menestyminen on tunteesta kiinni!

Feb 28, 2019
Henri Alén on monissa liemessä keitetty ja yksi Suomen tunnetuimmista huippukokeista. Hän on myös vahva ravintola-alan suunnannä…>> Lue lisää

Kyky innovoida uusia palveluja sote-alalla vaatii monenlaista osaamista

Feb 28, 2019
Yrityksessä on tärkeää ideoita uusia palveluja ja tuotteistaa niitä, jotta nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin voidaan vasta…>> Lue lisää

Simulaation avulla toden tuntua oppimiseen

Feb 28, 2019
Simulaatio on menetelmä, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa todellisuutta jäljitteleviä oppimistilanteita. Oppim…>> Lue lisää

Liikkuvuutta ja kotikansainvälisyyttä virtuaalisesti

Feb 20, 2019
Virtuaalinen liikkuvuus ja kotikansainvälisyys antavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia kokemuksia kulttuurienvälisestä vie…>> Lue lisää

MuoviSampo palkittiin parhaimpana kokeiluna Sitran kilpailussa

Feb 18, 2019
Sitran eli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Maapalloliiga-kisa ratkesi ystävänpäivänä 14.2. Helsingissä. Maapalloliiga on ollu…>> Lue lisää

SeAMK Ruoka-yksikön edustajat Valion ProLanta-hackathonissa

Feb 15, 2019
Kun suomalaisten maitotilojen tilakoko kasvaa, syntyy yhä suurempi määrä lantaa yhdellä tilalla. Lanta voi joillekin tiloille ol…>> Lue lisää

Sote-alan yritykset ymmärtävät asiakastiedon merkityksen, mutta markkinointiosaamisessa on vielä kehitettävää

Feb 15, 2019
Yritys kykenee säilyttämään oman kilpailukykynsä vain ennakoimalla asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Digitaalisuus muuttaa asiakka…>> Lue lisää

6+(1) vaihtoehtoista tapaa löytää tutkimusartikkeli 

Feb 14, 2019
Tutkijan ja TKI-toimijan yhtenä tärkeä työkaluna on pääsy muiden tutkijoiden kirjoittamiin tutkimusartikkeleihin. Perinteisesti …>> Lue lisää

Digitalisaatio kiertotaloudessa

Feb 12, 2019
MuoviSampo-sovellus on avannut kierrätyksessä aivan uuden aikakauden. Sovellus on tuonut ennen kokemattomia hyötyjä monella eri …>> Lue lisää

Sairaanhoitajaopiskelijan kokemuksia vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakson opinnollistamisesta

Feb 12, 2019
Vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakson harjoittelu voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa työn opinnollistamisena saira…>> Lue lisää

Sote-alan yritykset kehittävät enemmän nykyistä toimintaa kuin innovoivat uutta

Feb 5, 2019
Sosiaali- ja terveysalan pk-yritykset panostavat enemmän olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen kuin innovoivat uutta. Eni…>> Lue lisää

Yrittäjävaihdosta buustia yritystoimintaan!

Feb 4, 2019
Erasmus nuorille yrittäjille on ikärajaton vaihto-ohjelma, joka antaa alkaville yrittäjille mahdollisuuden oppia kokeneilta pk-y…>> Lue lisää

Kansainvälisessä opettajavaihdossa Dresdenissä

Jan 31, 2019
Kansainvälisyys on ammattikorkeakouluopettajan työn keskeinen ulottuvuus, jota toteutin kansainvälisessä Erasmus+ opettajavaihdo…>> Lue lisää

FLEN – ruokaketjun koulutusvientiverkosto nyt ja tulevaisuudessa

Jan 31, 2019
Ruokaketjulla tarkoitetaan ruoan matkaa pellolta pöytään. Suomalaisten ruokaketjun alihyödynnettyjä myynti- ja menestysargumentt…>> Lue lisää

Englannin kielellä opettamiseen tukea ja tsemppiä

Jan 28, 2019
Korkeakoulut kansainvälistyvät ja SeAMK muiden mukana on äskettäin luonut oman kansainvälistymisstrategiansa. Kansainvälistymine…>> Lue lisää

EHealth-yritykset kaipaavat sopivia kumppaneita

Jan 24, 2019
Yli puolet (53 %) terveysteknologia-alalla toimivien yritysten edustajista haluaa löytää sopivia kumppaneita ja kontakteja terve…>> Lue lisää

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia - ja luo haasteita - sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksien toiminnalle

Jan 22, 2019
Meneillään olevan maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeinen teema on digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet parempaan asi…>> Lue lisää

Toiminnallinen opinnäytetyö sairaanhoitajan ammatillisen kasvun tukena

Jan 16, 2019
Työelämän muutokset aiheuttavat ammattikorkeakouluille haasteita vastata uusiin teknologisiin, taloudellisiin ja globaalisiin ha…>> Lue lisää

Puuenergia ruokaketjun tukena

Jan 16, 2019
Suomen mittakaavassa Etelä-Pohjanmaa on ollut lämpöyrittäjyyden kärkimaakunta. Yrittäjät myyvät lämpöä kyläkouluille, vanhainkod…>> Lue lisää

Trendinä kestävä yrittäjyys

Dec 31, 2018
Kestävän yrittäjyyden määritelmä näyttää olevan vielä vakiintumaton ja tällä hetkellä trendi, jossa yritykset ja eri organisaiot…>> Lue lisää

Monialainen simulaatio-opetus hanketyötaitojen kehittämisessä

Dec 28, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveysalan opettajat ovat toteuttaneet simulaatio-opetusta erilaisissa opetuskokonaisuuksissa jo …>> Lue lisää

SeAMKissakin flipataan!

Dec 21, 2018
Miltä kuulostaisi opiskelu ilman luentoja ja monen tunnin kalvosulkeisia? Ei enää puhuvaa päätä luokan edessä vaan opettaja, jok…>> Lue lisää

Älypuhelimen avulla turhat ajelut veks!

Dec 21, 2018
Konepalvelu Hölrin Oy on kortesjärvinen metsäkoneyritys. Tänä vuonna tehdyn yritysoston myötä henkilöstö kasvoi liki kolmannekse…>> Lue lisää

Vakiintuneet yritykset kykenevät kasvuun, vieläpä kannattavasti

Dec 21, 2018
Kasvuyrittäjyys on noussut viime vuosina yrittäjyystutkimuksen yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi. Valtaosa kasvuyrittäjyyteen li…>> Lue lisää

RUOKAKETJUN ALUEVAIKUTTAVUUS ON KANSAINVÄLISTÄ

Dec 21, 2018
Ruokaratkaisut (Food systems) ovat Etelä-Pohjanmaalla tutkimuksen ja kehittämisen kärkenä. Ruokaketju käsittää kokonaisuuden maa…>> Lue lisää

Pakkaus ruokaturvallisuuden takaajana

Dec 21, 2018
Ruokaturvallisuus ei saa vaarantua ruokaketjun missään vaiheessa. Turvallisuutta varmistetaan tarkoituksenmukaisin elintarvikepa…>> Lue lisää

Matkailuyrittäjä digitalisaation hampaissa

Dec 21, 2018
Moni matkailuyrittäjä kokee epävarmuutta matkailualan markkinoinnin ja myynnin muuttuessa. Digitalisaatio näyttäytyy monelle pie…>> Lue lisää

Uudelleenvalmistus – laatupuulle uusi elämä

Dec 21, 2018
Meillähän Suomessa metsiä ja puuta riittää. Puuta on helposti saatavilla, se on halpaa ja sitä on helppo työstää. Tällainen uude…>> Lue lisää

Yrittämään oppii yrittämällä

Dec 21, 2018
Yrittäjämäinen toimintakulttuuri tukee yrittäjyyden oppimista. Korkeakoulujen henkilökunnan suhtautuminen yrittäjyyteen on avain…>> Lue lisää

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Kansalaisopiston yhteistyö tiivistyy

Dec 21, 2018
SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus tukee hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen uudistumista kehittämällä omaa …>> Lue lisää

Kansalaisuuden avaimet -hankkeen asiantuntija vieraili vammaisen hoitotyön opintojaksolla

Dec 20, 2018
SeAMKin terveysalan yksikössä sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutukseen on kuulunut vammaisen hoitotyön opinnot yhtenä…>> Lue lisää

YAMK-tutkinnon menestyksekäs suorittaminen

Dec 20, 2018
Syksyn 2018 aikana pyysimme erästä sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavaa ryhmää miettimään, m…>> Lue lisää

DIALOGITAITOJA VOI OPPIA PELAAMALLA

Dec 20, 2018
Dialogivirta-lautapeli on esimerkki siitä, miten tutkimushankkeen tuloksia voi tuotteistaa edelleen hyödynnettäväksi. Tuotteista…>> Lue lisää

Ajatuksia robotiikan hyödyntämisestä hoivapalveluissa Japanin vaihdon kokemusten pohjalta

Dec 19, 2018
Suomi ja Japani ovat molemmat tilanteessa, jossa ikääntyvien ihmisten osuus väestössä kasvaa syntyvyyden samanaikaisesti laskies…>> Lue lisää

Creathon-hanke vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla

Dec 14, 2018
SeAMKin liiketoiminnan ja kulttuurin yksikön kulttuurituotannon koulutusohjelma on mukana kansallisessa hankkeessa nimeltään Cre…>> Lue lisää

SILTA-opinnot kehitteillä pysyväksi toiminnaksi

Dec 14, 2018
Viime keväänä peräti 35 sedun merkonomiopiskelijaa ilmoitti kiinnostuksensa lähteä mukaan SeAMKin tarjoamiin SILTA-opintoihin. T…>> Lue lisää

Aluevaikuttavuutta FramiPro-projekteilla

Dec 14, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulun monialainen projektioppimisympäristö FramiPro (FP) tarjosi toiminta-aikanaan (2012 - 2018) SeAMKin…>> Lue lisää

Yhteiskehittämisellä buustia tuotekehitykseen

Dec 14, 2018
Food Bait -projektissa kehitettiin uusia sekä olemassa olevia elintarvikkeita entistä paremmiksi kuluttajia osallistaen. Kevääll…>> Lue lisää

Työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä kehittämässä

Dec 14, 2018
EAMK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa tavoitteena on uudistaa korkea…>> Lue lisää

Tuoreen puun poltolla aluevaikuttavuutta

Dec 10, 2018
Julkisuudessa on ihmetelty, kun eteläpohjalaiset polttavat tuoretta haketta Kauhavan, Alajärven ja Laihian kaukolämpölaitoksilla…>> Lue lisää

Omistajanvaihdoksen haasteet korostuvat ensikertalaisilla

Dec 7, 2018
Äskettäin toteutetussa valtakunnallisessa omistajanvaihdosbarometrissa kysyttiin yli 55-vuotiaiden yrittäjien näkemyksiä tulevan…>> Lue lisää

Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija: Green Care Pro.

Dec 7, 2018
Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua ammatil…>> Lue lisää

PRO SOS - aikuissosiaalityön hanke osana sote-uudistusta

Dec 7, 2018
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu koko ajan huolimatta siitä, toteutuuko uudistus nykyhallituksen suunnittel…>> Lue lisää

Tienviittoja kansainvälisen työvoiman työllistämiseen

Dec 7, 2018
Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hankkeessa on järjestetty toimenpiteinä asiantuntijatapaaminen toukokuu…>> Lue lisää

Joulukuusi pitää asemansa

Dec 7, 2018
Vuosi 2018 muistetaan muun muassa metsien hiilinieluihin, avohakkuisiin ja jokamiehenoikeuksiin liittyvistä monimuotoisista kesk…>> Lue lisää

Älykkyyden aikakausi pakottaa maailman ja liiketoiminnan muuttumaan

Dec 5, 2018
Olemme siirtymässä Kondratjevin kuudenteen aaltoon. Venäläinen taloustieteilijä Nikolai Kondratjev kehitti 1920-luvulla teorian …>> Lue lisää

Kokemuksia opettajavaihtojaksolta Kiinassa

Dec 5, 2018
SeAMKin ja Sandan yhteistyö. SeAMKilla on Sanda Universityn kanssa yhteistyösopimus, jonka pohjalta on tehty opiskelija- ja opet…>> Lue lisää

Somea ja järjestelmiä - Sosiaali- ja terveysalan pk-yrittäjien digitalisoituminen vaatii monitasoista kehittämistyötä

Dec 5, 2018
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjille sekä palveluntuottajille kuluneen vuoden aikana toteutettu kysely nostaa esiin kuusi keskei…>> Lue lisää

Tulevaisuuden terveydenhoito

Dec 5, 2018
Kirjoitus perustuu Jeroen Tasin (Philipsin Connected Care & Health Informatics yksikön toimituksjohtaja) kirjoitukseen The Teleg…>> Lue lisää

Tukevatko verkostosi menestystäsi - yhteistyösuhteiden digitaalinen suorituskykymittaristo

Dec 5, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toteuttanut yhdessä Vaasan yliopiston kanssa hankkeen, jossa yrityksille on kehitetty työkaluja …>> Lue lisää

Asiantuntijapalveluita tarvitaan omistajanvaihdoksissa

Dec 4, 2018
Omistajanvaihdos on tilanne, josta useimmilla yrittäjillä on vähän käytännön kokemusta. Äskettäin toteutetun valtakunnallisen om…>> Lue lisää

Matkailualan yrittäjät hyödyntävät jo enemmän digitaalista markkinointiviestintää kuin perinteistä

Dec 4, 2018
Matka kasvuun -hankkeessa toteutettiin nykytila-analyysi matkailualan yrittäjille Etelä-Pohjanmaalla. Kyselyyn vastasi yhteensä …>> Lue lisää

TUURA – tukea urapolulle –hanke SeAMK terveysalalla

Dec 4, 2018
Hankkeessa kehitetään uraohjauspalveluja, joilla tuetaan erityisesti tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintoj…>> Lue lisää

Ohjelmien kontitus ja sen hyödyt

Dec 4, 2018
Ohjelmien tai palveluiden ’kontittamisella’ tarkoitetaan tapaa, jossa yksi palvelinkone virtualisoidaan moneksi pieneksi, kevyek…>> Lue lisää

Seinäjoen Sijoitustapahtuma 2018 –SeAMKin yhteinen voimainponnistus

Dec 4, 2018
SeAMKin Täydennyskoulutus järjesti 8.11.2018 tiettävästi Seinäjoen ensimmäisen sijoitustapahtuman. Tapahtuman tarkoitus oli tarj…>> Lue lisää

Nursing Exchange Student’s Experiences of her Participation in Surgical Nursing Simulations

Dec 4, 2018
This article considers my staying at Seinäjoki University of Applied Science in faculty of Health care and social work.>> Lue lisää

E-Business And Its Challenges On Postal Logistics, Case Finland

Dec 3, 2018
Keynote Speech/8th Carpathian Logistics Congress CLC 2018 December 3rd - 5th 2018, Prague 3.12.2018. Abstract. Globalized e-bus…>> Lue lisää

SeAMK Y-Zone kokoaa SeAMKin yrittäjyystoimet

Dec 3, 2018
Yrittäjähenkisyys on SeAMKin strategian ja arvojen kulmakivi. Maakuntamme tunnetaan muualla Suomessa yrittäjyydestä. Seinäjoen a…>> Lue lisää

Ratkaise asiakkaasi ongelma

Nov 28, 2018
Markkinoilla riittää vaihtoehtoja. Asiakkaan on mahdollista niitä vertaillakin helposti verkossa. Ja monta kertaa vertailtavaa r…>> Lue lisää

Yrittäjien kokemukset omistajanvaihdoksista lisääntyneet ja niihin ollaan tyytyväisiä

Nov 26, 2018
Yrittäjien kokemus sekä yritysten tai liiketoimintojen myymisestä ja ostamisesta on kasvanut ja pk-yrittäjät ovat toteuttamiinsa…>> Lue lisää

Vakuuttavalla esiintymisellä vaikuttajaksi

Nov 26, 2018
Pidin Mikkelissä kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivillä työpajan AMK-opiskelijan esiintymistaidosta. Työpaja kiinno…>> Lue lisää

SeAMKista valmistuneiden työllistyminen parantunut

Nov 26, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on suomalaisten ammattikorkeakoulujen joukossa eräs aktiivisimmin ja systemaattisimmin valmistuneid…>> Lue lisää

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistä arkea Osnabrückissä

Nov 21, 2018
Artikkelin kirjoittaja osallistui kesäkuussa 2018 Saksan Osnabrückissä järjestetylle korkeakoulujen työntekijöiden kansainvälisy…>> Lue lisää

Yli 55-vuotiaat yrittäjät entistä kiinnostuneempia yrittäjäuran jälkeisistä asiantuntijarooleista

Nov 19, 2018
Yli 55-vuotiailla yrittäjien kiinnostus erilaisiin asiantuntijarooleihin yrittäjäuran jälkeen on edelleen kasvanut. Seinäjoen am…>> Lue lisää

Pk-yrittäjyyttä flippaamalla

Nov 19, 2018
Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma aloittaa tammikuussa 2019 uudella konseptilla. Koko tutkinto-ohjelma toteutetaan ensimmäistä ke…>> Lue lisää

SeAMK Ruoka -yksikön opiskelijat mukana 48 tunnin RestoJAMit -verkkotapahtumassa

Nov 19, 2018
SeAMKista osallistui joukkue 8.-10.11.2018 välillä järjestettyyn RestoJAMit -tapahtumaan. RestoJAMit oli 48 tunnin verkkotapahtu…>> Lue lisää

Naisyrittäjät tarvitsevat enemmän tukea ja kannustusta omistajanvaihdoksiin kuin miehet

Nov 19, 2018
Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin tulokset osoittavat, että miesten ja naisten välillä on myös eroja suhtautumisessa o…>> Lue lisää

KIVAKO-hanke kielivarantoa vahvistamassa

Nov 15, 2018
Englanninkielen hallinta on jo käytännössä kansalaistaito suomalaisessa yhteiskunnassa. Englannin lisäksi globalisoituvan maailm…>> Lue lisää

Pitkäjänteistä omistajanvaihdosten edistämistyötä on jatkettava

Nov 15, 2018
Uunituore valtakunnallinen omistajanvaihdostutkimus osoittaa, että pitkäjänteinen omistajanvaihdosten edistämistyö on kantanut h…>> Lue lisää

Asiakkaiden kohtaamisen haasteita pk-yrityksissä

Nov 15, 2018
Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeen syysseminaarissa 13.11.2018 saatiin pereht…>> Lue lisää

Yrittäjien kiinnostus yrityskauppoihin lisääntynyt

Nov 9, 2018
Juuri valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttama valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri osoittaa, että alle 55-vuo…>> Lue lisää

Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajien yhteistyö alkoi opetuksen suunnittelulla

Nov 9, 2018
Yhteistyötapaaminen eAMK –hankkeen (eAMK-projekti 2017-2019) yhteisenä päivänä keväällä 2018 tuotti verkostoitumista Seinäjoen a…>> Lue lisää

What is MAMBA project about?

Nov 9, 2018
MAMBA is about maximizing mobility and accessibility of services in rural regions. It is a project under the Interreg Baltic Sea…>> Lue lisää

Isien merkitys varhaislapsuudessa terveyden näkökulmasta

Nov 9, 2018
Suomi on todellinen mallimaa imeväiskuolleisuuden ehkäisyssä. Suomessa imeväiskuolleiden määrä vuonna 2015 oli 1,7 tuhatta elävä…>> Lue lisää

Uusiutuvaa dieseliä raakamäntyöljystä

Nov 9, 2018
Ilmastonmuutoksen torjunnassa halutaan eroon fossiilisista liikennepolttoaineista. Suomalainen UPM vastaa haasteeseen mäntyöljyp…>> Lue lisää

Ruokaketjun kiertotalouskoulutus -kiertotaloustallilaisten opintomatka Helsinkiin

Nov 8, 2018
SeAMK Ruoka -yksikkö hallinnoi Ruokaketjun kiertotalouskoulutus -hanketta, jossa on mukana viisi korkeakoulua. Hanke tuottaa uut…>> Lue lisää

Suomalainen sijoittajana

Nov 7, 2018
Talletuksia on lähes kaikilla kotitalouksilla, ja talletusten ehdollinen mediaani on Suomessa Tilastokeskuksen tuoreimman kotita…>> Lue lisää

Omistajanvaihdosnäkymät muuttuneet positiivisemmiksi

Nov 7, 2018
Tuoreesta omistajanvaihdosbarometrista käy ilmi, että yli 55-vuotiaiden yrittäjien jatkuvuusnäkymät ovat parantuneet kolmen vuod…>> Lue lisää

Opinnäytetyössä puntaroitiin vapaaehtoistoiminnan taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa

Nov 6, 2018
SeAMKin geronomiksi valmistuneiden Juha Hietaniemen ja Akseli Tuurin opinnäytetyössä pohdittiin Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan pii…>> Lue lisää

Tradenomista on moneksi

Oct 30, 2018
Tradenomista on moneksi, SeAMKista valmistuneiden uratarinoita -tapahtuma, järjestetään 13.11 klo 9 - 11.30 keltaisessa auditori…>> Lue lisää

Aineistojen avaaminen edistää tutkimuksen läpinäkyvyyttä

Oct 30, 2018
Muutaman viimeisen vuoden aikana Seinäjoen ammattikorkeakoulu on aktiivisesti luonut erilaisia menetelmiä, joiden avulla on mahd…>> Lue lisää

Koneuutuudet avuksi talvileimikoiden korjuuseen

Oct 30, 2018
Lokakuun lopulla Etelä-Pohjanmaalla paukkuivat yöpakkaset. Sanovat, jotta lumeton neva jäätyy näillä lakeuksilla, kun pakkasta o…>> Lue lisää

Ilmastonmuutoksen torjunta esillä Seinäjoella

Oct 16, 2018
Asiantuntijoita Virosta, Liettuasta, Tshekistä ja Suomesta tutustui lokakuussa eteläpohjalaiseen lämpöyrittäjyyteen ja maatilan …>> Lue lisää

Digitalisaatiosta pk-yritysten kasvuun vauhtia: Digivaattori-hankkeen koulutukset etänä vaikka osallistujan omalle koneelle

Oct 15, 2018
Digivaattori-hanke ja maakuntakorkeakoulut kouluttavat eteläpohjalaisia yrityksiä digitaalisten työkalujen käyttöön loka- ja mar…>> Lue lisää

Yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista

Oct 8, 2018
Restonomikouluttajien workshopiin SeAMKissa 25.–26.09. osallistui yhdentoista ammattikorkeakoulun edustajia. Tapaaminen perustui…>> Lue lisää

Sairaanhoitajaopiskelijoiden (monimuotototeutus) toteuttama teemapäivä maakunnassa

Oct 8, 2018
Alajärven maakuntakorkeakoulussa aloitti Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus (AMK) monimuotototeutuksena tammik…>> Lue lisää

Agrologit Latvian intensiivikurssilla

Sep 25, 2018
Vuodesta 2015 asti SeAMK Ruoka on ylläpitänyt maatalouden vesiensuojeluaiheista verkostoa Latvian Maatalousyliopistoon (Latvia U…>> Lue lisää

SeAMK mukana pelastamassa maailmaa muoviroskalta

Sep 25, 2018
Muovin ympäristöhaitat ovat nousseet suureksi puheenaiheeksi kansainvälisesti. Muoviroskaa löytyy lähes kaikkialta – jopa asumat…>> Lue lisää

Uudet liiketoimintamallit haastavat

Sep 21, 2018
Digitalisaatio on ilmiö, joka muuttaa koko yhteiskuntaa ja sen rakenteita. Teknologian kehittyessä ihmisten toiminta muuttuu, mi…>> Lue lisää

Digitalisaatio teki globalisaatiosta totta

Sep 17, 2018
Digitalisaatio on peruuttamattomasti mullistanut yritysten kilpailuympäristön. Arvon tuottamiseen asiakkaalle hyödynnetään digit…>> Lue lisää

Muistisairaudet ovat maailmanlaajuinen haaste

Sep 17, 2018
Muistisairaudet yleistyvät väestön vanhetessa ja nykyisin lähes jokaisen meistä elämää muistisairaudet koskettavat ainakin jossa…>> Lue lisää

Ruokakarkelot – herkuttelijan paratiisi

Sep 11, 2018
Etelä-Pohjanmaa on Ruokaprovinssimaakunta ja raaka-aineiden alkulähde. Ruokakarkeloiden tapahtumakonseptin tarkoituksena on ruok…>> Lue lisää

Oletko iso paha susi, fiksu Punahilkka vai mykkä kivi? – Leikilliset menetelmät asiantuntijayhteisön kehittämisessä

Sep 10, 2018
Pelilliset, leikilliset ja tarinalliset menetelmät ovat käytettävissä myös asiantuntijayhteisöjen kehittämisessä. Ohjaajan tai v…>> Lue lisää

Sosiaalinen media identiteetin rakentajana

Sep 10, 2018
Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetti voidaan ymmärtää dialektiseksi prosessiksi, j…>> Lue lisää

Uusia ideoita kliinisen hoitotyön opetukseen 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssista Zurichistä

Sep 7, 2018
Sain EVICURES-hankkeeseen kirjoittamani englanninkielisen artikkelin pohjalta puhujakutsun Zürichissä elokuussa järjestettyyn 17…>> Lue lisää

Etelä-Pohjanmaa digitalisaation askelmilla

Sep 7, 2018
Digitalisaatio muuttaa yritysten toimintaympäristöjä monella tavalla. Toisaalta se haastaa yrityksiä uudistumaan, mutta samalla …>> Lue lisää

Kansainvälistymässä opiskelijakonferenssin kautta

Sep 6, 2018
SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat ovat aktivoituneet uudella tavalla kansainvälistymisen areenoilla. Jo kahtena …>> Lue lisää

Erikoistumiskoulutuksella kehittäjiksi

Sep 5, 2018
SeAMKissa toteutettiin lukuvuonna 2017-18 ensimmäinen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op…>> Lue lisää

Verkkotyökalut ja -koulutukset lisäävät yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia

Sep 5, 2018
Verkkotyökalut ja -koulutukset nopeuttavat asioiden etenemistä sekä mahdollistavat reaaliaikaisen yhdessä tekemisen välimatkoist…>> Lue lisää

Hyvää yrittäjän päivää!

Sep 5, 2018
Yrittäjän päivää juhlitaan tänään jo 21. kerran. Yrittäjyys on palavaa halua toteuttaa oma unelmansa ja luoda uutta. Yrittäjyys …>> Lue lisää

GrowUp Students -kilpailu tulee jälleen!

Sep 5, 2018
Viimevuonna ensimäistä kertaa järjestetty GrowUp Students starttaa jälleen lokakuussa - tänä vuonna laajemmin kuin aikaisemmin. …>> Lue lisää

Polvikipu tai muut alaraajavaivat voivat olla peräisin jalkaterän toimintahäiriöstä

Sep 4, 2018
Ihminen ottaa päivittäin 9 000–14 000 askelta, mikä vastaa 10-12 kilometrin kävelymatkaa.>> Lue lisää

Ruoka valmistuu toimialojen yhteistyönä

Aug 31, 2018
Lautasella oleva valmis lounas-annos on kulkenut pitkän matkan. Sen tekemiseen on osallistunut monipuolinen joukko esimerkiksi m…>> Lue lisää

You are entering to the Y-Zone

Aug 27, 2018
SeAMKin Y-Zone on avattu osoitteessa yzone.seamk.fi. Portaali kokoaa yhteen oppilaitoksemme yrittäjyyteen, innovaatioihin ja yri…>> Lue lisää

Yhteistyörobotiikalla vauhtia pk-yritysten robotisointiin

Aug 27, 2018
Teollisuus 4.0 -mallin yhtenä ajurina on ollut tarve vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ratkaisemalla massakustomoinnin asetta…>> Lue lisää

SeAMKin Tekniikan kokoomateos julkistettiin

Aug 22, 2018
SeAMKin Tekniikan on painoalana älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät. Yksikön TKI:n näkyvimpänä kärkiprofiilina on digitaal…>> Lue lisää

Työkalu opiskelijoille opinnäytetyön kaupallistamispotentiaalin arviointiin

Aug 22, 2018
Ammattikorkeakouluopintojen loppuvaiheessa opiskelijat tekevät opinnäytetyön. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ja osoitta…>> Lue lisää

Opinnäytetöistä enemmän hyötyä opiskelijalle

Aug 22, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuu vuositasolla yhteensä noin 800 eri alan opinnäytetyötä. Usein opinnäytetöillä on ulkop…>> Lue lisää

Hankkeissa kerätyt aineistot hallintaan

Aug 22, 2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaan TKI-hankkeissa kerättyjen aineistojen säilytykseen ja hallintaan tulee …>> Lue lisää

Tehostamassa innovaatio-osaamista

Aug 16, 2018
Korkeakoululähtöisillä ideoilla on suuri, joskin toistaiseksi hiukan alihyödynnetty potentiaali alueen kasvun ja kilpailukyvyn v…>> Lue lisää

Ruokaketjun on sopeuduttava ilmastonmuutokseen

Aug 14, 2018
Kulunut kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin. Heinäkuu oli mittaushistorian lämpimin Suomessa (Ilmatieteenlaitos 2018) ja poikk…>> Lue lisää

Verkkosivusto käyttäjälähtöiseksi

Aug 7, 2018
Kesäkuun lopulla vietimme SeAMKin nykyisen verkkosivuston 1-vuotispäivää, joten nyt on hyvä hetki pohtia sivuston toimivuutta.>> Lue lisää

SeAMK toteuttaa jälleen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin

Jun 26, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on saanut toteutettavakseen kolmannen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin. Barometri toteut…>> Lue lisää

Valmis toimintamalli naisyrittäjien ja naisopiskelijoiden yrittäjyyden ja johtajuuden tukemiseen

Jun 18, 2018
Naisten yrittäjyyttä ja naisopiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia voidaan tukea Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kehitetyllä mallil…>> Lue lisää

Aurinkoiset terveiset Families throughout the lifespan -konferenssista Tampereelta !

Jun 18, 2018
Viidettä pohjoismaista perhehoitotieteen konferenssia vietettiin Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen organisoimana Tampe…>> Lue lisää

Henkilöstövaihdossa Hollannissa

Jun 14, 2018
Isossa Fontysin ammattikorkeakoulussa Hollannissa viestintää ja markkinointia tehdään isolla volyymilla. Viestinnässä ja markkin…>> Lue lisää

Tarina näkyväksi verkkokäsikirjan avulla

Jun 14, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli mukana 2015-2018 toteutetussa ESR-hankkeessa Näkymättömät Nuorten digitarinat yhdessä Turun amm…>> Lue lisää

Kokemuksia Kataloniasta: ERASMUS-opettajavaihto VICin yliopistoon keväällä 2018

Jun 14, 2018
Sain mahdollisuuden tehdä mielenkiintoisen viikon mittaisen Erasmus-opettajavaihdon VICin yliopistoon Kataloniassa. VIC sijaitse…>> Lue lisää

Puusta ruokaa?

Jun 12, 2018
Elintarviketeollisuuden ja metsien välillä nähdään harvoin yhteyttä. Metsäteollisuudessa on puhuttu perinteisesti puun kasvun ja…>> Lue lisää

FLEN-verkosto testaa koulutusvientikonsepteja

Jun 8, 2018
Viiden ammattikorkeakoulun ruokaketjun koulutusvientiverkosto FLEN (Food Learning Export Network) on toiminut nyt aktiivisesti n…>> Lue lisää

Pienten toimittajien kannattaa jakaa tietoa innovaatioistaan päämiehelle

Jun 7, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisessä Vertti-hankeessa on kehitetty yhteistyöverkostojen kilpailukykyä. …>> Lue lisää

Asiakkuus kirjastojen toiminnan lähtökohtana

Jun 7, 2018
Kymmenes Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) -konferenssi järjestettiin Kreikassa, Haniassa toukokuun lopul…>> Lue lisää

Naisyrittäjyys on tarinoita unelmista ja uskaltamisesta

Jun 7, 2018
Jokainen pikkupaikkakunta tarvitsee oman kylähullun. Kylähullulla on halu tehdä asioita ja työskennellä niiden eteen, intohimost…>> Lue lisää

Yrityksen kasvu ei ole kiinni yrittäjän sukupuolesta

Jun 7, 2018
Tutkimuksellisissa lähteissä naisyrittäjät lokeroidaan usein sukupuolen kautta luokitellen. Heihin liitetään ominaisuuksia kuten…>> Lue lisää

Kirjastoalan opiskelijat tekivät opintomatkan Lontooseen

Jun 5, 2018
Britannia on kirjastojen ja museoiden luvattu maa. Kirjastoalan opiskelijoiden toisen vuosikurssin opintomatka suuntautui toukok…>> Lue lisää

Oppimista toiminnallisessa ympäristössä

Jun 5, 2018
Ihmisten välisistä oppimismenetelmistä tekemällä oppiminen on yksi tärkeistä oppimismenetelmistä. Kun toiminta on yhteydessä opi…>> Lue lisää

Tuli on osa metsän elämää

Jun 4, 2018
Pohjois-Amerikan Kalliovuorten luonnontilaisissa metsissä kontortamännyt kuolevat vanhuuttaan pystyyn. Myös kaarnakuoriaishyönte…>> Lue lisää

Restonomikoulutus mukana ReKey-hankkeessa

May 30, 2018
SeAMK Ruoka -yksikön restonomikoulutus on mukana OKM:n rahoittamassa ReKey-hankkeessa. ReKey-hankkeessa kehitetään ammattikorkea…>> Lue lisää

KIERTOTALOUS - uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle

May 30, 2018
Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle -projektin tavoitteena on parantaa seudullisten yritysten kilpail…>> Lue lisää

Immateriaalioikeudet auttavat suojaamaan osaamista

May 30, 2018
Immateriaalioikeudet (IPR) ovat yksinoikeuksia, jotka mahdollistavat henkisen työn tuloksen taloudellisen hyödyntämisen. Immater…>> Lue lisää

Opettajavaihdossa Sloveniassa

May 18, 2018
Maaliskuun lopussa palasin viikon mittaisesta opettajavaihdosta Sloveniasta, monen uuden kokemuksen ja ajatuksen kera. Sain kuts…>> Lue lisää

Luovien alojen liiketoiminta vaatii monialaista koulutusta

May 18, 2018
SeAMK Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikköön perustettiin luovien alojen liiketoiminnan yliopettajan tehtävä, johon minut nimett…>> Lue lisää

Bioenergialähettiläät Tšekin tasavallassa – SeAMK mukana

May 15, 2018
Suomen Tsekin ja Slovakian suurlähettilään, Helena Tuurin kutsusta eteläpohjalaiset bioenergialähettiläät vierailivat Prahassa h…>> Lue lisää

Opasvideo hallitustyöskentelyn aloittamiseen

May 15, 2018
Toimiva hallitus tuo yritystoimintaan ryhtiä, tukee yrittäjää päätösten pohtimisessa ja tekemisessä. Päätäntävalta säilyy yrittä…>> Lue lisää

Camp Noste – uudenlaista oppimista

May 9, 2018
Camp Noste on SeAMKin ja SeiESin yhteinen kesäopintojakso, jossa opiskelijat pääsevät työskentelemään oman yritysidean, tuotteen…>> Lue lisää

Tradenomit tarvitsevat monipuolista kielitaitoa – ruotsin ja saksan opiskelua ammattikorkeakoulussa

May 3, 2018
Teimme noin 70:lle Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK) vuonna 2012 ja sen jälkeen valmistuneelle tradenomille keväällä 2017 …>> Lue lisää

Toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden kehittämiseen

Apr 30, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kehitetyssä toimintamallissa alueen naisyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet naisopiskelija…>> Lue lisää

Aurinkoiset terveiset Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressista Roomasta

Apr 30, 2018
Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical…>> Lue lisää

YAMK-tutkinnon opinnäytetyössä tuotteistettiin ammatillista koulutusta

Apr 27, 2018
Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018. Reformi kannustaa koko tutkinnon suorittamisen lisäksi osatutkintojen s…>> Lue lisää

Liiketalouden opiskelijat pankkimaailmaan tutustumassa

Apr 27, 2018
OmaSp-mentorointiprojektin päättymistilaisuutta vietettiin 18.4.2018 pankin Seinäjoen konttorilla. Paikalla oli kymmenkunta liik…>> Lue lisää

Innovaatiot ja kaupallistaminen osana arkea

Apr 26, 2018
Silta kaupallistamiseen -hankkeen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa korkeakoululähtöisten tutkimustulosten sekä uusien ideoiden…>> Lue lisää

SeAMK students getting to grips with cultural diversity

Apr 26, 2018
Six SeAMK students and two teachers participated in the first Prominence Intensive Programme held in Bratislava between 19 and 2…>> Lue lisää

Opiskelijoiden oikeus omiin tuotoksiin oppilaitoksessa

Apr 26, 2018
Ammattikorkeakouluympäristö tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tuottaa yhteiskuntaa hyödyntäviä tuloksia ja osaamista. Osana y…>> Lue lisää

SeAMK-Sedu yhteistyöstä ponnahduslauta jatko-opintoihin

Apr 20, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Koulutusyhtymä Sedu tiivistävät yhteistyötään. Ensi syksystä lähtien Sedun perustutkintoa suorit…>> Lue lisää

SeAMKilaiset tutustumassa kauhavalaiseen yrittäjyyteen

Apr 20, 2018
Ensimmäisen vuosikurssin International Business tutkinto-ohjelman opiskelijat Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vierailivat 19.3.2…>> Lue lisää

Svavelgasmätning på sura sulfatjordar - en ny möjlighet?

Apr 13, 2018
Markanvändning av sura sulfatjordar (SSJ) och deras miljöpåverkan är ett globalt problem. Även i Finlands jordbruks- och skogsma…>> Lue lisää

Opintomatkan antia Liettuasta

Apr 5, 2018
Liettuassa on ollut tänä vuonna oikukas kevät. Maaliskuun lopulla lämpötila vaihteli nollan molemmin puolin, ja lunta tuiskutti …>> Lue lisää

SeAMKin kautta yrittäjävaihtoon!

Apr 5, 2018
Sana Erasmus tuo monelle mieleen opiskelijavaihdon, mutta nyt SeAMKin kautta on myös mahdollista hakea eurooppalaiseen yrittäjäv…>> Lue lisää

KILKAS – kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä kansainvälisistä opiskelijoista

Apr 4, 2018
Ulkomaalaisen amk-opiskelijan voi olla joskus vaikea löytää harjoittelu- tai työpaikkaa Suomesta. Viiden ammattikorkeakoulun yht…>> Lue lisää

SeAMK mukana toteuttamassa valtakunnallista biotalouden koulutusta

Apr 3, 2018
Biotalouden eli uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan talousjärjestelmän voimakas kasvu näkyy nyt myös koulutustarjonnassa. Suo…>> Lue lisää

Itsepalvelu nopeuttaa asiointia ja digitaalisuus tiedon löytymistä

Mar 29, 2018
Seinäjoen korkeakoulukirjasto muuttaa takaisin Kampustalon uudistettuihin tiloihin syksyllä 2018. Kampuskirjaston ja Terveyskirj…>> Lue lisää

Agrologi on ruokaturvaaja

Mar 27, 2018
Uskallanko syödä salaattia? Onko kananmuna keitetty tarpeeksi kovaksi? Saanko ripulin tai salmonellan?>> Lue lisää

Biotalous tarvitsee monialayrittäjiä

Mar 26, 2018
Monialayrittäjyys kuvaa hyvin tämän hetken biotalouskenttää. Lapissa on parhaillaan kova talvisesonki käynnissä. Kun sesonki …>> Lue lisää

SeAMKissa haettavana 910 paikkaa kuudella alalla - hae 28.3. klo 15.00 mennessä

Mar 23, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on haettavana yhteensä 16 AMK-tutkintoon johtavaa ja kuusi ylempään AMK -tutkintoon johtavaa tut…>> Lue lisää

Vahvaa vuorovaikutusta ja värikkäitä Post it -lappuja

Mar 21, 2018
SeAMKin ensimmäinen Innovaatio-viikko alkoi maanantaina 12.3.2018. Valmentajana kohtasin Areenalla hämmentyneitä, epäluuloisia j…>> Lue lisää

Opettajan yrittäjyysmittaristo auttaa kehittämään yrittäjyyden opetusta

Mar 21, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on juuri käynnissä yrittäjyyden opetukseen liittyvä kysely. Kyselyssä käytetään Lappeenrannan te…>> Lue lisää

Tietoa ja taitoa kehittämiseen ja kasvuun tilitoimistoille

Mar 16, 2018
Tilitoimistoala elää suurten muutosten aikaa. Taloushallinnon prosessit ja raportit automati-soituvat kovaa vauhtia. Ohjelmistor…>> Lue lisää

Kliininen asiantuntijuus – Ylempi AMK-tutkinto sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille SeAMKissa

Mar 7, 2018
SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla alkaa kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK) tutkinto syksyllä 2018. Tutkinto tuottaa sairaanhoi…>> Lue lisää

SeAMK Lift –rahoitus keksijän apuna

Mar 6, 2018
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategiassa 2020 on sovittu, että korkeakoulutoimijat edistävät innovaatioketjun katkeamatonta toim…>> Lue lisää

Työuran rakentaminen alkaa jo opiskeluaikana

Mar 6, 2018
Työelämän kannalta tärkeitä verkostoja yrityksiin ja eri alojen asiantuntijoihin pitää rakentaa jo opiskeluaikana. Se tarkoittaa…>> Lue lisää

Työhyvinvointi – SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kärki

Mar 5, 2018
Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. SeAMK Sosiaali- ja terveysala tuo oman osuutensa suomal…>> Lue lisää

Viro tärkeä yhteistyökumppani

Feb 24, 2018
Viron tasavalta täyttää tänään tasan 100 vuotta. Juhlapäivänä on aihetta kiittää ja onnitella virolaisia hankeystäviä.>> Lue lisää

Prominence – kansainvälisyystaitoja kaikille 

Feb 22, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana syksyllä 2017 käynnistyneessä Prominence-hankkeessa. Prominence on kansainvälinen, Erasmu…>> Lue lisää

Digitaalisuus mahdollisuus puutuotealan yritysten kasvulle

Feb 22, 2018
Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia puutuotealan pk-yrityksille. Puuteollisuudessa digitalisaation vaikutukset on koettu yr…>> Lue lisää

Facebook-mainonta kiinnostaa yrittäjiä maakunnassa

Feb 22, 2018
DNA:n tekemän digitaalisen elämäntavan tutkimuksen mukaan (06/2017) suomalaisten eniten käyttämät somekanavat ovat Youtube, Face…>> Lue lisää

”Hei, sä oot siellä Twitterissä!”  -AMK-asiantuntijuus näkyväksi somessa

Feb 21, 2018
Opiskelija kommentoi uuden kurssin ensimmäisellä luennolla: ”Olet niitä harvoja SeAMKin tviittaavia opettajia!” Pari viikkoa aik…>> Lue lisää

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeessa on pohdittu entistä parempaa vanhustyötä

Feb 13, 2018
Hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut kehittää pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia ja työtapoja, ja siten lisätä …>> Lue lisää

Digitaaliset oppimisympäristöt Digivaattori-hankkeen koulutuskäytössä

Feb 13, 2018
Digivaattori-hankkeessa on Digitaalisen markkinoinnin koulutusten yhteydessä kokeiltu erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä …>> Lue lisää

Yrittäjyydestä avaintaito

Feb 12, 2018
Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen kutsui äskettäin koulutusorganisaatioita yrittäjyyden vallankumoukseen (Pentikäinen 2018). …>> Lue lisää

Jopparilta polkimille

Dec 22, 2017
JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa SeAMKin yksiköiden yhteisessä hankkeessa (ESR) on toteutettu kaksi opiskelijakyse…>> Lue lisää

Kulttuurituotannon opetusohjelma uudistui yhteistyöllä

Dec 22, 2017
Vuoden 2016 lopulla päätettiin SeAMKissa, että kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma on uudistettava. Opetus- ja kulttuuriminister…>> Lue lisää

Tulevaisuudessa 3D-teknologiasta apua eläinten terveyden seurantaan

Dec 22, 2017
SeAMK Ruoka käynnisti keväällä 2017 hankkeen yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Faba Osk:n kanssa 3D-teknologian hyödyntämisestä k…>> Lue lisää

Hyvinvointibarometri 2017 –tutkimus tukee maakunta- ja soteuudistustyötä

Dec 22, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja SonetBotnia toteuttivat maakuntaliittojen toimeksiannosta maalis-huhtikuussa 2017 Hyvinvointibar…>> Lue lisää

TIETOA PUUTUOTEALAN PK-YRITYKSILLE UUSIMMISTA TUTKIMUKSISTA

Dec 21, 2017
Puutuotealan kehitysnäkymät ovat parantuneet rohkaisevasti viimeisten vuosien aikana. Kotimaisen kysynnän kasvu on kääntynyt uud…>> Lue lisää

Maatilojen omistajanvaihdoksista tehdyn kyselyn tuloksia

Dec 21, 2017
Maatiloilla odotetaan tapahtuvan sukupolvenvaihdoksia tulevan vuoden aikana merkittävä määrä. Jo nyt lisäys näkyy asiantuntijoid…>> Lue lisää

Sensorit vahtivat lakkaamatta esineiden internetissä

Dec 21, 2017
Esineiden internetillä tarkoitetaan laitteita, jotka voidaan kytkeä internettiin ja tätä kautta ohjata, mitata ja sensoroida etä…>> Lue lisää

Kasvitehtaasta tuoretta rehua ympärivuotisesti

Dec 21, 2017
Kun jyviä tai palkokasvin siemeniä idätetään ja versotetaan kasvatusalustalla noin viikon ajan pelkän veden ja keinovalon avulla…>> Lue lisää

Urasuunnittelu on sijoitus tulevaisuuteen – vinkkejä pohdintaan

Dec 21, 2017
Uraputki, uraohjaus, urasuunnittelu, työura – kuulostaa haastavalta ja URAutuneelta toiminnalta. Paremman sanan ja ilmaisun puut…>> Lue lisää

Digitalisaatio haastaa yritykset muuttumaan

Dec 21, 2017
”Digitalisaatio on sitä, että digitalisoituminen muuttaa ihmisten käyttäytymistä, markkinoiden dynamiikkaa ja yritysten ydintoim…>> Lue lisää

Ruokaprovinssissa on potentiaalia – valmisteilla ruokaketjun innovatiivisuuden Action Plan

Dec 21, 2017
SeAMK Ruoka -yksikössä tehdään parhaillaan Etelä-Pohjanmaan liiton Interreg Europe -rahoitteiselle NICHE-hankkeelle ruokaketjun …>> Lue lisää

Matkaraportti eurooppalaisten vanhustyön opettajien yhteistyöverkoston (CWEG) tapaamisesta

Dec 21, 2017
Eurooppalainen vanhustyön opettajien yhteistyöverkosto, Collaborative Workshop for European Gerontologists (CWEG), kokoontui Bry…>> Lue lisää

Avoimet julkaisut tiedonhaun näkökulmasta

Dec 21, 2017
Avoimella julkaisulla (Open Access, OA) tarkoitetaan, että julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteett…>> Lue lisää

Saksalainen malli opintojen ja työn yhdistämiseen

Dec 21, 2017
Kaksi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin saksalaisista yhteistyökorkeakouluista – Europäische Fachhochschule (EUFH) Brühlissä Köl…>> Lue lisää

Insinööriopiskelijat valmistivat pastaa Suomi 100 -hengessä

Dec 21, 2017
Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat tutustuvat opinnoissaan eri elintarvikkeiden valmistusprosesseihin. Neljän vuo…>> Lue lisää

SeAMKin strategiaa käytännössä: kansainvälisyyttä ruohonjuuritasolla

Dec 21, 2017
Kaikille opiskelijoille mahdollistetaan SeAMKin strategian (2015–2020) mukaan valmiudet globaalissa ympäristössä työskentelyyn. …>> Lue lisää

Lisäelinkeino joulupuupuutarhurina – tietoa ja vinkkejä joulukuusen kasvattajille

Dec 21, 2017
Suomen joulupuumarkkinat ovat luonnollisesti sesonkiluontoiset, mutta tarjoavat mahdollisuuden esimerkiksi maaseudun lisäelinkei…>> Lue lisää

Käytännön opas pienyritysten omistajanvaihdoksiin

Dec 20, 2017
Omistajanvaihdokset ovat osa yrityksen luonnollista elinkaarta. Toimivan yrityksen jatkon turvaaminen on sekä talouden, työtekij…>> Lue lisää

Tutkimustulosten kaupallistaminen alueen korkeakouluissa

Dec 20, 2017
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategia 2020 peräänkuuluttaa ketteryyttä halussa ja kyvyssä löytää sekä käynnistää uutta niin tutk…>> Lue lisää

Ruokahävikin vähentäminen - opintomatka Puolaan

Dec 20, 2017
Arvioiden mukaan ruokaketjun eri vaiheista hävikiksi päätyy jopa kolmannes maapallolla tuotetusta ruoasta. Ruokaketjun eri vaihe…>> Lue lisää

Oppiminen on tutkimista, tutkiminen on kehittämistä – SeAMK Liiketalouden ja kulttuurin opinnäytetöistä koottiin julkaisu

Dec 20, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt uusi julkaisu, jonka artikkelit perustuvat liiketalouden ja kulttuu…>> Lue lisää

Green Care –palveluita navetassa, tallissa ja sävelten siivittämänä

Dec 19, 2017
Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –hankkeessa on kuluneen syksyn aikana toteutettu kolme käytännön palvelukokeilua. Luont…>> Lue lisää

Simulaatioilla vahvempaan yhteistyöhön

Dec 19, 2017
Mikä simulaatio? Simulaatioilla tarkoitetaan oppimistilanteita, jotka jäljittelevät todellisuutta. Simulaatio-oppimisessa opp…>> Lue lisää

Tutkijavaihto edistämässä WindCoE -hankkeen virtuaaliympäristön luontia

Dec 19, 2017
Tallinnan Teknillisen yliopiston (TTÜ) tutkija Rinaldo Rüütli saapui tutkijavaihtoon SeAMKin Tekniikan yksikköön ja osallistui W…>> Lue lisää

Mukavia kokemuksia ja paljon oppimista

Dec 19, 2017
Seinäjoen kaupungin verkkosivuilta, kohdasta Ikääntyvien palvelut, olemme tänä vuonna voineet lukea: ’’Seinäjoen kaupungin Ikä…>> Lue lisää

Maaseutuyritysten kehittäminen alkoi mittavalla alkukartoituksella

Dec 18, 2017
Vastaavatko työn vaatimukset voimavarojasi? Mitkä asiat nykyisessä työympäristössäsi nostavat ja mitkä laskevat työmotivaatiotas…>> Lue lisää

Sähköisen raportointialustan hyödyntäminen terveysalan käytännön harjoittelun ohjauksessa

Dec 18, 2017
Sosiaali- ja terveysalan opiskelua ja käytännön harjoittelua ohjataan Suomessa lainsäädännöllä ja koulutus pohjautuu EU:n määrit…>> Lue lisää

Maatalousyrittäjä käyttää robotteja, toimii digitaalisen informaatiovirran solmukohdassa ja lentää!

Dec 18, 2017
Tätä kaikkea tämän päivän yrittäjä tekee tai ainakin voisi tehdä, ja enemmänkin, mikäli on uskominen vuoden 2017 Agritechnica ag…>> Lue lisää

SeAMKin asiantuntijat vetämässä E-P:n kauppakamarin asiakasraatia: aitiopaikka nähdä yrityselämän tarpeita

Dec 18, 2017
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari käynnisti asiakasraatitoiminnan vuoden 2017 alussa. Sen tavoitteena on ollut tehostaa kauppakamari…>> Lue lisää

Kosovon hoitotyön projekti ja pitkän aikavälin tuloksia

Dec 18, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoulu osallistui Kosovon hoitotyön täydennyskoulutusprojektiin Finnish Support to Continuing Nursing Educ…>> Lue lisää

Yritykset saivat tietoa asiakkaiden tarpeista syksyn työpajoissa

Dec 18, 2017
Food Bait –hankkeen neliosainen työpajasarja tarjosi elintarvike, ravintola- ja matkailualan yrityksille mahdollisuuden uudistaa…>> Lue lisää

MBA-tutkinnon opinnäytetyössä kehitettiin mikroyrityksen markkinointiviestintää: Myös pieni yritys saa hyötyjä systemaattisesta ja tutkimukseen perustuvasta kehittämisestä

Dec 13, 2017
Jaana Eskon MBA-tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena oli markkinointiviestinnän kehittäminen mikroyrityksessä, jonka myyntituotte…>> Lue lisää

Nivel-hankkeen avulla joustavia opintopolkuja

Dec 13, 2017
Ammattikorkeakoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittämiseen keskittyvä yhteishanke (Nivel) on pyörähtänyt käyntiin lokakuun …>> Lue lisää

Koulutusvienti – uusi toimintamuoto AMKeille

Dec 13, 2017
Ammattikorkeakoulujen toimintaan on 2016 alusta alkaen tullut uutta ja mielenkiintoista aktiviteettia, kun EU:n ja ETA:n ulkopuo…>> Lue lisää

TULEVAISUUDEN OSAAJAKSI - Työyhteisö hyötyy dialogisesta johtamisesta ja kehittämisestä

Dec 13, 2017
Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. Vaikka puhe dialogisuudesta onkin työelämän kehittämise…>> Lue lisää

Kiertotalous – uusia mahdollisuus puurakennusteollisuudelle

Dec 12, 2017
SeAMK ja TTY:n Seinäjoen kaupunkilaboratorio ovat saaneet kolmivuotisen EU Interreg –rahoituksen Botnia-Atlantica -ohjelmasta vu…>> Lue lisää

Kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuuden mittaaminen

Dec 12, 2017
Yritysten kasvu on tällä hetkellä useimpien maiden elinkeinopolitiikan keskiössä. Kuitenkin olemassa olevat viitekehykset elinke…>> Lue lisää

Vuosi musiikkimanagerin matkassa

Dec 12, 2017
Kuluvana vuonna 2017 SeAMK:n Liiketoiminta ja Kulttuuri yksikkö toteutti musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen (30 op) yh…>> Lue lisää

Annoskuvakirja kiinnostaa Suomessa ja ulkomailla

Dec 12, 2017
Tänä syksynä julkaistiin sähköisenä ravitsemustutkimukseen ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu Annoskuvakirja. Julka…>> Lue lisää

Anonyyminä verkossa

Dec 12, 2017
Kaikesta mitä teemme netissä jää jälki. Yksittäisellä tietokoneella on IP-osoite (internetin protokollaosoite), joka on aina yks…>> Lue lisää

Mannerheim-menu valmistui

Dec 12, 2017
Restonomiopiskelija Emma Mallin opinnäytetyö Mannerheim-menusta valmistui SeAMKin Ruoka-yksikössä. Työ tukee osaltaan Seinäjoen …>> Lue lisää

Yhteistyöllä uusia ideoita yritykseen

Dec 11, 2017
Kuinka voisin hyödyntää yrityksessäni paremmin mobiilisovelluksia? Tiedonkeruuta – ja sitä kerättyä tietoa? Kuinka asiakkaat löy…>> Lue lisää

2017 joulukuun verkkolehti

Dec 11, 2017
Joulukuun 2017 verkkolehti @SeAMK>> Lue lisää

SeAMKin ja Chiban yliopiston opiskelijat kehittämässä Seinäjoen keskustaa

Nov 30, 2017
Syyskuun lopussa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään seitsemäs Global Study Programme – intensiivikurs…>> Lue lisää

Arenen syyskokous valitsi hallituksen vuodelle 2018

Nov 30, 2017
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n syyskokous järjestettiin AMK Johdon seminaarin yhteydessä Helsingissä 22.11.201…>> Lue lisää

Koulutushankkeella lisää osaamista kurikkalaisille maitotilayrittäjille

Nov 23, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoulu hallinnoi Maito-Kurikka –hanketta, jossa rahoittajina ovat sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys, Seinä…>> Lue lisää

HealthyKids of Seinäjoki –mallin tuotteistaminen vientituotteeksi

Nov 23, 2017
Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun –ohjelma ja sen tulokset ovat saaneet kansainvälistä huomiota. Maailman terveysjärjestö (WH…>> Lue lisää

SeAMKin hankkeet tutuiksi hankemessuilla

Nov 23, 2017
SeAMK testaa heti alkuvuodesta 2018 uudenlaista konseptia, jolla tarjotaan suurelle yleisölle tietoa käynnissä olevista hankkeis…>> Lue lisää

Uusien opiskelijoiden kielitaitotarve- ja kansainvälistymismielikuvat

Nov 23, 2017
Edellisvuosien tapaan myös lukuvuoden 17-18 alussa järjestettiin SeAMKin uusille päiväopiskelijoille kieli-infoviikko, jolla kie…>> Lue lisää

Ruokaketjun kehittämisen tutkinto-ohjelmassa (YAMK) esiteltiin ensimmäinen agrologitaustainen opinnäytetyö

Nov 23, 2017
Ruokaketjun kehittäminen (yamk)- tutkinto-ohjelmassa aloitti ensimmäinen agrologitaustainen ryhmä syksyllä 2016. Ryhmä on opiske…>> Lue lisää

Kiertotalous näkyväksi bio- ja elintarviketekniikan insinööriopetuksessa

Nov 23, 2017
Ruokaketjun vastuullisuus on aihe, joka puhuttaa ruokaketjun eri vaiheiden toimijoita. Yksi osa vastuullisuutta on ympäristövast…>> Lue lisää

Restonomiopiskelijat suunnittelivat ravintoloihin uusia annoksia

Nov 23, 2017
Ruokaprovinssi Kaupoissa -kampanjassa 6.-7.10.2017 oli tänä vuonna mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulusta restonomiopiskelijat t…>> Lue lisää

Maailman parasta lähiluomua

Nov 23, 2017
Luomuala on jatkuvassa kasvussa sekä meillä että maailmalla. Luomutuotteiden kysyntä kiihtyy, mutta yllättävän monelle luomu on …>> Lue lisää

Mannerheim-menu valmisteilla

Nov 23, 2017
Suomen vapaussodan ylipäällikkö Mannerheim piti tammi-helmikuussa 1918 liikkuvaa päämajajunaa Seinäjoen asemalla noin seitsemän …>> Lue lisää

Hankkeella parannetaan maatilojen kilpailukykyä

Nov 23, 2017
Tilakoko on kasvanut Suomessa nopeasti, ja kehityksen odotetaan jatkuvan nopeana myös lähivuosina. Vuonna 2015 Suomessa oli tu…>> Lue lisää

Korjata vai purkaa? Näkökulmia korjausrakentamiseen

Nov 23, 2017
Päätös siitä, korjataanko jokin rakennus, on monien näkökulmien yhdistelmä. Nordic Renovation Center –hanke, jota saa rahoitusta…>> Lue lisää

Lentotyö Seinäjoen ammattikorkeakoulussa

Nov 23, 2017
Miehittämättömien ilma-alusten käytön helpottuminen on johtanut alusten hyödyntämisen lisääntymiseen myös Seinäjoen ammattikorke…>> Lue lisää

Innovaatiot ja kaupallistaminen osaksi omaa arkea

Nov 23, 2017
Innovaatio voi olla esimerkiksi arjen pyörteissä syntynyt uusi idea, joka on viety käytäntöön. Monesti innovaation jalostaminen …>> Lue lisää

Hyönteiset tulevat lautasellesi – oletko valmis?

Nov 23, 2017
Viime syyskuussa maa- ja metsätalousministeriö päätti muuttaa kantaansa vanhan uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 tulkinnas…>> Lue lisää

Työelämäjakso ammattikorkeakoulun toimintojen kehittämisen suuntaajana

Nov 23, 2017
Minulla oli mahdollisuus osallistua Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) kehittämisrahoituksella kuuden viikon työelämäjaksolle…>> Lue lisää

Tiedetuottamisella tieto ja osaaminen korkeakouluissa tuottavammaksi?

Nov 23, 2017
Tieteen ja tutkimuksen toivotaan antavan vastauksia niin paikallisiin kuin globaaleihin haasteisiin. Odotukset uuden tiedon ja a…>> Lue lisää

Pitäisikö kehittää ”tiiviimpiä”vaihtoehtoja projektiyhteistyölle?

Nov 23, 2017
Myönnettävä hankerahoitus parhaimmillaan tuottaa näkyviä ja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Monialainenkaan hankeyht…>> Lue lisää

Kuinka 3D:tä voitaisiin hyödyntää entistä enemmän?

Nov 23, 2017
Seinäjoella virtuaalitodellisuus ja 3D-mallinnustekniikat ovat olleet opetuksenkin aallonharjalla koko 2000-luvun. Hypekäyrän hu…>> Lue lisää

Smart ladies in digital world –hanke tukee naisyrittäjien johtajuutta ja digitaalista osaamista

Nov 13, 2017
Naisyrittäjille suunnatussa SeAMKin toteuttamassa Smart ladies in digital world -hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia yhteistyös…>> Lue lisää

MBA-tutkinnon opinnäytetyössä selvitettiin kokemuksia käyttäjälähtöisestä kaupunkisuunnittelusta: esimerkkinä Seinäjoen Keskustori

Nov 13, 2017
Kirsi Mattilan opinnäytetyö antaa käytännön vinkkejä käyttäjälähtöisen suunnitteluprojektin ideointi- ja toteutusvaiheisiin. Tut…>> Lue lisää

2017 marraskuun verkkolehti

Nov 13, 2017
SeAMKin marraskuun verkkolehti>> Lue lisää

Metataidot digiajan ydinosaamista

Oct 5, 2017
Yleisälykästä tekoälyä ei vielä ole, mutta tietokoneet pystyvät jo nyt kilpailemaan ihmistyön kanssa lähestulkoon kaikissa ennak…>> Lue lisää

Kestävää ja osallistavaa kaupunkiympäristön kehittämistä japanilaisten kanssa

Oct 4, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) yhteistyökumppani Chiban yliopisto lähetti syyskuussa Seinäjoelle 15 opiskelijaa ja kaksi …>> Lue lisää

Mitä Orongossa tapahtui?

Oct 3, 2017
Asiat tapahtuvat Afrikassa usein sattumalta ja osuvasti. Etsimme mahdollisimman monipuolista harjoittelukohdetta Keniasta, lähel…>> Lue lisää

Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –koulutus starttasi toista kierrosta

Oct 3, 2017
SeAMK Ruoka -yksikössä on mahdollista opiskella ylempi ammattikorkeakoulututkinto monialaisesti. Ruokaketjun kehittäminen (YAMK)…>> Lue lisää

Viides kokoomateos julkistettiin

Oct 3, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoulun viides kokoomateos julkistettiin maanantaina 4.9. Kokoomateos on nimeltään Kansainvälinen ja yritt…>> Lue lisää

SeAMKin TKI-toiminnan vaikuttavuutta omalla alueella

Oct 3, 2017
Korkeakouluille on laissa annettu kahden päätehtävänsä eli opetuksen ja TKI-toiminnan lisäksi aluevaikuttavuuden tehtävä. Alueva…>> Lue lisää

Opettajuus uuden edessä

Oct 3, 2017
Ammattikorkeakouluopettajien odotetaan voivan omaksua sekä perinteisen asiantuntijuuteen perustuvan opettajaidentiteetin että am…>> Lue lisää

Syntynyt surffaamaan?

Oct 3, 2017
Amerikkalainen tutkija Marc Prensky lanseerasi vuonna 2001 termin diginatiivit. Tällä hän tarkoitti lapsia ja nuoria, jotka oliv…>> Lue lisää

Alueellista yhteistyötä kansainvälisyyden edistämiseksi ja hyödyntämiseksi

Oct 2, 2017
Etelä-Pohjanmaan alueellinen kansainvälisyys –työryhmä perustettiin 20 vuotta sitten, vuonna 1997. Työryhmää ei asetettu viralli…>> Lue lisää

SeAMKin koulutusvienti avautui Kiinaan yhteistyökorkeakoulun kautta

Oct 2, 2017
Kiinalaisen Shenzhen Polytechnicin (SZPT) tekniikan alan henkilöstö hakee osaamista Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK), eri…>> Lue lisää

Fantastique - elokuvafestivaalilla Ranskassa

Oct 2, 2017
Ranskassa jota monesti moititaan elokuvan synnyinmaaksi, on vuosittain ainakin n. 100 erilaista elokuvafestivaalia. Eräs näistä,…>> Lue lisää

Tiiviimpään innovaatioyhteistyöhön

Oct 2, 2017
Yritykset tekevät korkeakoulujen kanssa yhteistyötä monin eri tavoin. Yleisimpiä yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi opinnäytety…>> Lue lisää

Parempaa aineistonhallintaa opinnäytetöihin

Oct 2, 2017
Aineistonhallinta on tutkimusprosessin tärkeä osa-alue. Sen avulla voidaan varmistaa tutkimusaineistojen säilyvyys, löytyvyys, s…>> Lue lisää

ERIAFF-verkoston kuulumisia

Oct 2, 2017
ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) on EU:n biotaloudesta kiinnostuneiden alueiden verkos…>> Lue lisää

Ruokaelämysosaaminen osana koulutusta ja vahvistamassa ravintoloiden kilpailukykyä

Sep 29, 2017
Markkinoinnin kirjallisuutta on dominoinut ajatus elämysten tuottamisesta osana yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta. Elä…>> Lue lisää

Maailman parasta ruokaa

Sep 29, 2017
Ruoka on aina ajankohtainen puheenaihe, mutta viime aikoina ruuantuotanto on puhuttanut tavallistakin enemmän. Viime keväänä edu…>> Lue lisää

Insinööriopiskelijat hakivat uutta tietoa elintarviketeollisuusmessuilta

Sep 29, 2017
Bio- ja elintarviketekniikan kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat osallistuivat syyskuulla Tampereella järjestetyille Elint…>> Lue lisää

Ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus käynnistyi

Sep 29, 2017
Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen tavoitteena on integroida perusterveyden, sosiaalihuollon ja erikoissai…>> Lue lisää

Suomen vihreä kulta oli muuttua hiilenmustaksi

Sep 29, 2017
Kylmän Suomi 100 -kesän kuumin sana oli hiilinielu, kun EU otti esille metsien hiilensidonnan ja hakkuut osana globaalin ilmasto…>> Lue lisää

Kansainvälistä bioenergiayhteistyötä

Sep 29, 2017
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi EU lisää bioenergian tuotantoa ja käyttöä. Samalla EU vähentää riippuvuutta maailman kriiseistä f…>> Lue lisää

Turvetuotannosta poistuvat alueet tarjoavat mahdollisuuksia biotaloudelle

Sep 29, 2017
Etelä-Pohjanmaa on Suomen intensiivisintä turvetuotantoaluetta. Turve on tärkeä kotimainen polttoaine, mutta toisaalta sillä on …>> Lue lisää

Naisopiskelijoita on mahdollista tukea yrittäjyyteen opintojen aikana

Sep 29, 2017
Naisten yrittäjyyttä pystytään tukemaan opintojen avulla miesten yrittäjyyttä paremmin. Tämä käy ilmi SeAMKin pitkäaikaisesta yr…>> Lue lisää

Osaamisen tunnistamisen näyttöjen pilotointi SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa

Sep 29, 2017
Kotila & Mäki (2015) nostavat esille osaamispääoman merkityksen niin korkeakoulujen kuin työelämän kannalta. Kilpailukykyä raken…>> Lue lisää

Teollisuuden alalla menestykseen prosesseja digitalisoimalla

Sep 29, 2017
SeAMKin toteuttamassa Digivaattori-hankkeessa selvitettiin, kuinka laajasti toiminnot ja prosessit on digitalisoitu eteläpohjala…>> Lue lisää

Luontoreitistöjen suunnittelu ja kehittäminen edellyttää monialaista yhteistyötä

Sep 28, 2017
Tammikuussa 2017 käynnistyneessä hankkeessa Outdoors Etelä-Pohjanmaa luontokohteet tunnetuksi katsomme luontoreitistöjen kehittä…>> Lue lisää

LUONNONMUKAISTA RUOKATUOTANTOA KANSAINVÄLISIN MAUSTEIN

Sep 28, 2017
Keväällä 2016 SeAMK Ruoka (aiemmin SeAMK Elintarvike ja maatalous) otti suomalaiset ohjakset SME ORGANICS -hankkeessa, jota EU:n…>> Lue lisää

GrowUp Students -kilpailu vauhdittaa opiskelijoiden yrityksiä ja yritysideoita

Sep 28, 2017
Etelä-Pohjanmaalla useampana vuonna järjestetty menestyksekäs pk-yritysten Grow Up -kasvuyrityskilpailu muotoutuu uudelleen. Täl…>> Lue lisää

Syntynyt surffaamaan?

Sep 28, 2017
Amerikkalainen tutkija Marc Prensky lanseerasi vuonna 2001 termin diginatiivit. Tällä hän tarkoitti lapsia ja nuoria, jotka oliv…>> Lue lisää

Työnhaun ABC

Jun 20, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoululla järjestetään vuosittain SeAMK Yrityspäivä, joka on verkostoitumis- ja tapaamispaikka yrityksille…>> Lue lisää

Työnhaun ABC

Jun 20, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoululla järjestetään vuosittain SeAMK Yrityspäivä, joka on verkostoitumis- ja tapaamispaikka yrityksille…>> Lue lisää

Tarina siitä, miten aikuisopiskelijasta tuli yrittäjä

Jun 13, 2017
Maakuntakorkeakoulu, aikuinen tradenomiopiskelija sekä yrityksestään luopuva yrittäjä, siinä kombinaatio, jolla saatiin alkuun o…>> Lue lisää

Kansainväliseksi osaajaksi kasvamassa

Jun 13, 2017
Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallis…>> Lue lisää

Jamkin ja Tamkin yhteinen kv-viikko tavoittaa lähes 100 kielten opettajaa yli 20 maasta

Jun 13, 2017
Jamk ja Tamk järjestivät 8.–12.5. erityisesti kielten opettajille suunnatun kansainvälisyysviikon "Language Teaching Tomorrow 20…>> Lue lisää

Kaupallistamisosaamista on mahdollista vahvistaa

Jun 13, 2017
Onnistunut tutkimustulosten hyödyntäminen on todettu merkittäviksi polttoaineeksi haettaessa taloudellista kasvua ja elinvoimaa.…>> Lue lisää

FLEN-verkosto vie ruokaketjun koulutusosaamista Kiinaan

Jun 13, 2017
Suomalainen ruoka on maailman turvallisinta, jäljitettävää ja ruokaketjun eri vaiheet ovat läpinäkyviä. Tämän me suomalaiset its…>> Lue lisää

Digitaalinen vallankumous on uusi teollinen vallankumous

Jun 13, 2017
Teollinen vallankumous 1700- ja 1800-lukujen taitteessa mullisti monta asiaa. Uusien keksintöjen ja teknologian kehityksen seura…>> Lue lisää

Sosiaalialan YAMK-opiskelijoilla yhteinen opintojakso saksalaisten kanssa

Jun 13, 2017
Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoilla on erityinen tilaisuus suorittaa Vertaillen asiantuntijaksi -opintojakso yhtei…>> Lue lisää

KILKAS-hanke toi kv-opiskelijat Kauhavalle

Jun 13, 2017
Ensimmäisen vuosikurssin International Business -opiskelijat Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vierailivat 3.5.2017 Kauhavalla tut…>> Lue lisää

Kansainvälisyyttä ja kulttuurikokemuksia sosionomikoulutuksessa

Jun 13, 2017
SeAMK ja hollantilainen Saxion-ammattikorkeakoulu toteuttivat sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisen opintojakson…>> Lue lisää

Yrittäjän pysyttävä ajan tasalla

Jun 13, 2017
Internet on yhä tärkeämpi tiedonhaun kanava. Tietoa halutuista palveluista etsitään hakukoneilla. Kun asiakas ottaa yhteyttä hän…>> Lue lisää

SeAMKin agrologikoulutuksen teoriaopetus siirtyy Seinäjoelle

Jun 13, 2017
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 30.5.2017 siirtää agrologikoulutuksen teoriaopetuksen Seinäjoell…>> Lue lisää

Tsukuba - tiedon ja tieteen kaupunki

Jun 13, 2017
Tsukuba sijaitsee 45 minuutin junamatkan päässä Tokiosta. Kaupunki tunnetaan ennen muuta laadukkaasta yliopistostaan ja tutkimus…>> Lue lisää

Onnistu muutosten keskellä

Jun 13, 2017
Tänä vuonna avoimen iltamissa 22.8. pohditaan sitä miksi toiset onnistuvat ja toiset ei – mistä kaikesta onnistuminen johtuu ja …>> Lue lisää

SeAMK mukana jälleen FINNIPS-verkoston kahdeksatta kertaa järjestämissä valintakokeissa ulkomailla

Jun 13, 2017
Yhteistyöverkosto FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) perustettiin loppuvuodesta 2009, koska huomattiin, että…>> Lue lisää

Työnhaun ABC

Jun 13, 2017
Työn hakeminen kannattaa aloittaa miettimällä omia mielenkiinnonkohteita ja omaa osaamistaan. Näin on helpompi tunnistaa ne yrit…>> Lue lisää

Chiban yliopiston kirjasto – moderni oppimiskeskus

Jun 13, 2017
Vuonna 2012 rakennettu Chiban yliopiston pääkirjasto perustuu täysin uudenlaiseen ajatteluun ja on malliesimerkki toimivasta ark…>> Lue lisää

Sairaanhoitajaopiskelijat aktiivisesti mukana SeAMK henkilökunnan ensiapukoulutuksessa

Jun 13, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tänä lukuvuonna ryhdytty määrätietoisesti vahvistamaan työntekijöiden ensiapuosaamista hätäen…>> Lue lisää

Käytännön harjoittelujaksot vahvistavat sairaanhoitajaopiskelijan osaamista

May 30, 2017
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) on laajuudeltaan 210 opintopistettä (op), johon sisält…>> Lue lisää

2017 kesäkuun verkkolehti

May 30, 2017
Kesäkuun 2017 verkkolehti>> Lue lisää

Gouda-juuston valmistuksen salat tutuksi

Mar 10, 2017
Elintarviketekniikan insinööriopiskelijat ja opettajat tekivät kansainvälistä yhteistyötä käytännössä, kun he aloittivat Gouda-j…>> Lue lisää

SeAMK Tekniikka lisää kaksoistutkintojen tarjontaa

Mar 10, 2017
SeAMK Tekniikan kansainvälistä toimintaa kehitetään saksalaisen korkeakoulun Würzburg-Schweinfurtin kanssa. Suunnitteilla on eng…>> Lue lisää

SeAMKin insinööriopiskelijoille tarjolla DI-koulutuksen matematiikkaa

Mar 10, 2017
SeAMK järjestää ensi syksystä alkaen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) matematiikan kursseja 15 opintopisteen verran. Kurss…>> Lue lisää

Ensimmäinen SeAMK Speksi nähdään huhtikuussa

Mar 8, 2017
Monet huomasivat marras-joulukuussa hakukuulutuksen SeAMK Speksiin. Useimmilta ilmoitus meni ohi ja monet eivät selvittäneet, mi…>> Lue lisää

Kaksoistutkinnot väylänä kansainvälistymiseen

Mar 8, 2017
Korkeakoulujen kansainväliset kaksoistutkinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa tutkinto samanaikaisesti kahdes…>> Lue lisää

Kaupallistaminen lähtee kulttuurinluonnista

Mar 8, 2017
Korkeakouluissa tehtävän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) seurauksena syntyy erilaisissa hankkeissa paljon uu…>> Lue lisää

Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli

Mar 8, 2017
Tulevaisuuden tavoitteita viitoittava Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) tiekartta korostaa tiedon avoimuutta ja sen sujuvaa l…>> Lue lisää

Laaja PRO SOS-hanke pyrkii kehittämään sosiaalityötä

Mar 8, 2017
SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä Pohjanmaan maakuntien osaamiskeskus SONet BOTNIA on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ra…>> Lue lisää

Meneekö meillä hyvin?

Mar 8, 2017
Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat viime vuonna solmineet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa nelivuotiset sopimukset tul…>> Lue lisää

ePortfolio urasuunnittelun tukena

Mar 8, 2017
SeAMKin digitaalinen kampus sai uuden työkalun ePortfolion muodossa. Pilvipalvelu kehitettiin JoPo – Jopparilta Polkimille Urasu…>> Lue lisää

Yrittäjyydessä loikkia eteenpäin

Mar 8, 2017
Yrittäjähenkisyys on osa SeAMKin visiota. Tavoitteemme on, että SeAMKista valmistunut opiskelija on yrittäjähenkinen ja kykenee …>> Lue lisää

Oppaita puutuotealan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Mar 8, 2017
SeAMK ja Suomen metsäkeskus ovat tuottaneet kaksi opasta puutuotealan pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. Toi…>> Lue lisää

DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

Mar 8, 2017
SeAMKin sosiaali-ja terveysalalla on käynnistymässä DIDIVE-projekti eli ”Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maata…>> Lue lisää

SeAMKin kansainvälinen viikko 2017

Mar 7, 2017
SeAMKissa järjestettiin kansainvälinen viikko 13.–17.2.2017. Kv-viikolle osallistui 84 SeAMKin yhteistyökorkeakoulun edustajaa 2…>> Lue lisää

Uusia yhteyksiä Baltiaan

Mar 6, 2017
Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Elintarvike ja maatalouden yksikkö luo aktiivisesti uusia suhteita Baltian maihin. 12. tammikuuta …>> Lue lisää

Digipedagogiikkaa ja käytännön harjoittelua hoitotyön koulutusohjelmassa

Mar 6, 2017
SeAMKin sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden opintoihin sisältyy käy-tännönläheinen Hoitotyö…>> Lue lisää

2017 maaliskuun verkkolehti

Mar 6, 2017
Maaliskuun 2017 @SeAMK-verkkolehti>> Lue lisää

Hyönteistaloudesta positiivista ”sivuvirtaa” maatalouteen?

Dec 17, 2016
Hyönteistaloudesta puhutaan nyt paljon. Se ei ole pelkästään uusi kiinnostava raaka-aine elintarviketalouteen vaan potentiaali k…>> Lue lisää

Miten kasvuyrittäjyyttä tuetaan maakunnassa

Dec 17, 2016
Etelä-Pohjanmaalla monet julkiset ja yksityiset tahot tekevät työtä sen eteen, että maakunnassa olisi enemmän kasvuyrityksiä ja …>> Lue lisää

Kansainvälistyminen on tie kasvuun ja kehittymiseen

Dec 17, 2016
Yrityksen kansainvälistyminen voi toteutua monella tavalla. Jokaisen yrityksen onkin löydettävä oma polkunsa. Kansainvälistymise…>> Lue lisää

Silta kaupallistamiseen

Dec 17, 2016
Korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) tehostaminen on tärkeää. Korke…>> Lue lisää

Työpajaterveiset Språkdagar 2016 -päiviltä

Dec 17, 2016
Språkdagar 2016 -päivät kokosivat kielten ja viestinnän opettajat ympäri Suomea verkostoitumaan, vaihtamaan ajatuksia ja saamaan…>> Lue lisää

Opettajavaihdon kokemukset laajentavat kansainvälistä osaamista

Dec 17, 2016
Opettajavaihdot monipuolistavat opetusta ja mahdollistavat opettajille laajennetun kansainvälisen osaamisen hankkimisen mielekkä…>> Lue lisää

SeAMKissa jo yli sata mentoriparia

Dec 17, 2016
Tänä syksynä käynnistyi neljättä kertaa SeAMK mentorointiohjelma. Pareja on ollut mukana jo yli sata ja kokemukset ovat olleet p…>> Lue lisää

PK-inno – kanava korkeakoulujen ja yritysten välillä

Dec 17, 2016
Pk-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla eli Pk-Inno on Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jonka tav…>> Lue lisää

Teknologiabussilla maakuntakierroksilla

Dec 16, 2016
Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö toteutti hankkeen, jossa esiteltiin teknologia-aiheisia demoja sekä tekniikan al…>> Lue lisää

SeAMKin näkökulmia biotalouslogistiikan insinöörikoulutuksen toteuttamiseen Seinäjoella

Dec 16, 2016
Seinäjoella toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa yhteisesti biotalouslogistiikan insinöörikoulutus.>> Lue lisää

PK-Digi vastaa yritysten tiedontarpeeseen

Dec 16, 2016
Digi-tuota ja digi-tätä tuntuu tulevan joka tuutista tällä hetkellä. ”Kaikkea pitäisi osata ja tietää, ja osata valita kuhunkin…>> Lue lisää

Teollisen internetin laboratorio on otettu käyttöön SeAMKissa

Dec 16, 2016
Teollinen internet tarkoittaa älykkäiden koneiden ja järjestelmien välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoi…>> Lue lisää

Eväitä matkalla hiljaisen tiedon lähteille

Dec 16, 2016
Tieto voi olla käsitteellistä tai hiljaista. Käsitteellinen tieto on kirjallista ja muodollista, jo dokumentoitua tietoa, mutta …>> Lue lisää

VIDEON KÄYTTÖ NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN HOITOTYÖN OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

Dec 16, 2016
Nykyinen teknologia tarjoaa monenlaisia välineitä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen ja oppimistulosten parantamiseen (…>> Lue lisää

SeAMK selvitti sienisatoja

Dec 16, 2016
Kun maailmaa uhkaa ruokapula, niin metsäsienistä ja viljelysienistä etsitään ruokaa ja uusia suomalaisia vientituotteita maailma…>> Lue lisää

SeAMK edistää energia- ja ravinnetehokasta maataloutta

Dec 16, 2016
Maatalousyrittäjälle tilan energia- ja ravinneasiat ovat keskeisiä. Maatilan energiakustannusten hallinta on myös osa yrityksen …>> Lue lisää

SeAMKissa toteutettu Kokeileva Suomi –kiertueen tapahtuma synnytti huikeita innovaatioita ikääntyneiden arjen parantamiseksi

Dec 16, 2016
Valtioneuvoston kanslia on nostanut kokeilukulttuurin vahvistamisen yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi.>> Lue lisää

Osaamisen viennin tuoteperhe tuloksekkaan toiminnan perustana SeAMKissa

Dec 16, 2016
Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen a…>> Lue lisää

Opiskelijana yrittäjäksi?

Dec 16, 2016
Opintojen aikainen opiskelijayrittäjyys poikkeaa normaaliyrittäjyydestä. Nuoren henkilön on helpompi päättää omasta ajankäytöstä…>> Lue lisää

SeAMKin kaunis ja toimiva kampus sai kiitosta

Dec 15, 2016
Ammattikorkeakoulujen yhteinen TKI-osaajavalmennus 2016 - 2017 on käynnissä. SeAMKissa järjestettiin valmennuksen Boot camp 15. …>> Lue lisää

Osaamisen viennin tuoteperhe SeAMKissa

Dec 15, 2016
Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen a…>> Lue lisää

Digitaalisen valmistuksen osaamiskeskus Etelä-Pohjanmaalle

Dec 15, 2016
EU satsaa voimakkaasti teollisen valmistuksen tutkimukseen ja kehittämiseen tavoitteenaan tuotannon säilyttäminen ja kehittämine…>> Lue lisää

SeAMK Digital Factory Tuottava Idea -kilpailun kansalliseksi voittajaksi

Dec 15, 2016
SeAMK Digital Factory on voittanut yhteiskuntasarjan kansallisessa Tuottava Idea -kilpailussa. Tänä vuonna kilpailuun on osallis…>> Lue lisää

Autoalan messut ja insinöörikouluttajien kohtaaminen

Dec 15, 2016
Autoinsinööriopiskelijat ja -opettajat vierailivat marraskuussa Helsingin messukeskuksessa haistelemassa alan uusia tuulia.>> Lue lisää

PROJEKTIAMMATTILAISEKSI SEAMKISTA

Dec 15, 2016
Projektiosaaminen on nykyään tärkeää minkä tahansa alan ammattilaiselle. Tämän takia Seamkissa on viime vuosina määrätietoisesti…>> Lue lisää

Tietohallinto avoimen TKI-toiminnan tukena

Dec 15, 2016
Viime vuosina tietohallinto on pyrkinyt systemaattisesti löytämään uusia keinoja, joiden avulla se pystyisi tarjoamaan entistä p…>> Lue lisää

Avoin toimintakulttuuri korkeakouluissa kehittyy

Dec 15, 2016
Suomi on asettanut tavoitteekseen nousta vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) ed…>> Lue lisää

Mentorointipilotti osana uuden lehtorin perehdytystä

Dec 15, 2016
Sosiaali- ja terveysalan yksikössä käynnistettiin lukuvuoden 2016-2017 kestävä mentorointipilotti ns. triangelimallilla, jossa m…>> Lue lisää

Teräsbetonirakenteiden muottikalustolla tuntumaa ja silmää alan töihin

Dec 15, 2016
SeAMKin rakennustekniikan laboratoriossa on syksyn aikana otettu käyttöön uusi teräsbetonirakenteiden muottikalusto. Kaluston av…>> Lue lisää

Vaivaisuusko kunniaan?

Dec 15, 2016
Seitsemän tutkijan muodostama Viva (lue vaiva)-kollektiivi julkaisi juuri Gaudeamuksen kustantamana kirjan, jonka viesti on selk…>> Lue lisää

Vuoden maatilaharjoittelutila PICNUS Oy

Dec 15, 2016
Vuonna 2016 vuoden harjoittelutila on PICNUS OY / Saara ja Kyösti Marttila. PICNUS Oy on Kurikan Jalasjärvellä toimiva maatilayr…>> Lue lisää

Kilpailu quadrokopterin suunnittelusta, rakennuksesta ja lentämisestä osana tekniikan opintoja

Dec 14, 2016
Quadrokopterit, joita suomeksi sanotaan nelikoptereiksi, ovat yleistyneet voimakkaasti viimeisen parin vuoden aikana. Suurelle y…>> Lue lisää

SeAMKin neljäs kokoomateos julkistettiin

Dec 14, 2016
SeAMKin neljännen kokoomateoksen valmistumista juhlistettiin maanantaina 12.12.2016. Teoksen nimeksi muodostui Hyvinvointia ja i…>> Lue lisää

Sairaanhoitajakoulutuksen uutta sähköistä valintakoetta pilotoimassa

Dec 14, 2016
Sairaanhoitajakoulutukseen hakevien lukumäärät ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samanaikaisesti koulutukseen käyt…>> Lue lisää

DISNORMATIIVISEN INFORMAATION JÄLJILLÄ

Dec 14, 2016
Internet on täynnä yleisesti hyväksyttyjen näkemyksien, tieteellisesti perustellun tiedon ja yhteiskunnassa vallitsevien normien…>> Lue lisää

Tiedonseurantataidot ja some-osaaminen tutkijan ja kehittäjän työssä

Dec 14, 2016
Hyvät tiedonhankintataidot sujuvoittavat opiskelua, mutta ovat myös ammatillisen ja tutkimuksellisen kehittämistyön pohja. Ammat…>> Lue lisää

2016 joulukuun verkkolehti

Dec 12, 2016
SeAMKin verkkolehti, joulukuu 2016>> Lue lisää

Ryhmätoimintaa HYVÄLLÄ MEININGILLÄ

Nov 21, 2016
Positiivisesti suuntautunutta ja itsetuntemusta lisäävää ryhmätoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Toiminta oli SeAMK…>> Lue lisää

Ryhmätoimintaa HYVÄLLÄ MEININGILLÄ

Nov 21, 2016
Positiivisesti suuntautunutta ja itsetuntemusta lisäävää ryhmätoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Toiminta oli SeAMK…>> Lue lisää

SeAMK innovaatiosetelikokeilussa palveluntarjoajana

Nov 18, 2016
Seinäjoen ammattikorkeakoulu haluaa olla aktiivisesti tarjoamassa palveluitaan alueen pk-yrityksille osana innovaatiosetelikokei…>> Lue lisää

SeAMK innovaatiosetelikokeilussa palveluntarjoajana

Nov 18, 2016
Seinäjoen ammattikorkeakoulu haluaa olla aktiivisesti tarjoamassa palveluitaan alueen pk-yrityksille osana innovaatiosetelikokei…>> Lue lisää

SeAMK ja Seinäjoen yliopistokeskus palkitsivat vuoden kehittäjiä

Nov 18, 2016
Koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa huomioitiin totuttuun tapaan vuoden kehittäjiä. Valinnat jakautuivat seuraaviin luokkiin: vu…>> Lue lisää

SeAMK innovaatiosetelikokeilussa palveluntarjoajana

Nov 15, 2016
Seinäjoen ammattikorkeakoulu haluaa olla aktiivisesti tarjoamassa palveluitaan alueen pk-yrityksille osana innovaatiosetelikokei…>> Lue lisää

SeAMK mukana kartoittamassa ikääntyneiden ihmisten tilannetta

Nov 2, 2016
Marraskuussa 20 000 ikäihmistä Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa saa vastattavakseen kyselylomakkeen, jonka t…>> Lue lisää

Kyselytutkimus ammattikorkeakoulujen osaamisen viennin nykytilasta ja haasteista

Nov 2, 2016
Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017…>> Lue lisää

Saksa kannattaa ottaa vakavasti

Nov 1, 2016
Saksalais-suomalaisen kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jan Feller kävi taannoin puhumassa Seinäjoella. Hän rohkaisi rakentamaan…>> Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit kartoitettu ensimmäisen kerran

Nov 1, 2016
Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristöt ja infrastruktuurit on kartoitett…>> Lue lisää

Yritysyhteistyö – mahdollisuus vai uhka

Nov 1, 2016
Ammattikorkeakoulujen yhtenä perustehtävänä on tehdä ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukev…>> Lue lisää

Työstä opintopisteitä!

Nov 1, 2016
Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella. Työn opinnollistamisessa tunnistetaan ja arvioidaan työstä kehitt…>> Lue lisää

Sairaanhoitajaopiskelijat väittelemässä tutkimusmenetelmäosaamisen merkityksestä potilaan hoidossa

Nov 1, 2016
Näyttöön perustuvien toimintojen on todettu tuottavan laadukasta hoitoa potilaille sekä olevan kustannustehokasta. Näyttöön peru…>> Lue lisää

Turhaa pelkoa vai todellisia vaaroja?

Nov 1, 2016
Verkko on täynnä mukavia ja viihdyttäviä asioita, mutta sillä on myös pimeä puolensa. Vanhemmat ovat usein huolissaan ennen muut…>> Lue lisää

Terveiset TKI-valmennuksesta

Nov 1, 2016
Elokuussa käynnistyi kolmas valtakunnallinen TKI-osaajavalmennus. Valmennus tuotetaan 26 ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siin…>> Lue lisää

Sosiaalialan koulutus Etelä-Pohjanmaalla 30 vuotta

Nov 1, 2016
Sosiaalialan koulutus viettää juhlavuottaan Etelä-Pohjanmaalla, sillä elokuussa 2016 tuli kuluneeksi 30 vuotta koulutuksen alkam…>> Lue lisää

Yrityksestään luopuneissa suuri voimavara ja tietopankki

Nov 1, 2016
Yrityksestä luopuminen voi tapahtua myymällä yritys tai lopettamalla se. Etukäteisvalmistelut yrittäjyydestä luopumiseen lisäävä…>> Lue lisää

Teollisuusyritysten yhteistyösuhteet menestymisen avaimena

Nov 1, 2016
Yritysten väliset yhteistyöverkostot ovat tärkeä osa yrityksen strategisia ansaintamalleja. Ne luovat yrityksille kilpailuetua s…>> Lue lisää

Eteläpohjalaiset yritykset vasta alkumetreillä liiketoiminnan sähköistämisessä

Nov 1, 2016
Seinäjoen ammattikorkeakoulun Pk-Digi- ja Digivaattori-hankkeet kartoittivat kesän kynnyksellä digitalisaation käyttöönottoa ete…>> Lue lisää

Torakat ja me

Nov 1, 2016
Suomessa hyönteishypetys on vielä puhdasta teoriaa, joka kaupallistuu euroja takoviksi tuotteiksi vasta, kun on markkinoille tuo…>> Lue lisää

Opinnoilla suuri vaikutus naispuolisten opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin

Nov 1, 2016
Yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisopiskelijoiden aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi voidaan merkittävästi tukea opintojen avulla. Sm…>> Lue lisää

Silta kaupallistamiseen -hanke auttaa kaupallistamisprosessissa

Nov 1, 2016
Taloudellisen kasvun näkökulmasta on tärkeää kehittää korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteistä tutkimus- ja ke…>> Lue lisää

TKI-hankkeissa syntyy monenlaisia aineistoja ja tuloksia

Nov 1, 2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä …>> Lue lisää

Monialainen oppimisympäristö tukee oman osaamisen tunnistamista

Oct 31, 2016
Joulukuu 2015 – minä vastavalmistuneena tradenomina, vuoden yrittäjyysopiskelijana, lukukauden projektiammattilaisena ja työttöm…>> Lue lisää

Kun opetus meni Facebookiin

Oct 31, 2016
Sosiaalinen media on nykypäivänä sisältönä osa yritysviestinnän opetusta. Yhtä lailla sosiaalinen media eli some soveltuu hyvin …>> Lue lisää

Digi-inho vai digi-into

Oct 31, 2016
Viime vuosien aikana on ollut vaikea löytää seminaaria, jossa ei millään tavalla puhuttaisi digitalisaatiosta. Varmimmin hankit …>> Lue lisää

2016 marraskuun verkkolehti

Oct 31, 2016
SeAMKin verkkolehti, marraskuu 2016>> Lue lisää

Kesän @SeAMK-verkkolehdessä paneudutaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Jun 27, 2016
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kesän 2016 @SeAMK-verkkolehti on ilmestynyt.>> Lue lisää

Tehokasta tiedonsiirtoa yrityksiin

Jun 22, 2016
Avoin innovaatiotoiminta ja tarvelähtöinen tutkimus vaativat tuoreita näkökulmia ja rajat ylittäviä verkostoja. Ammattikorkeakou…>> Lue lisää

Akaasiapuusta karjanrehua

Jun 22, 2016
SeAMKin toteuttamassa PUSKA-hankkeessa tutkitaan akaasiapuun hyödyntämismahdollisuuksia karjanrehun raaka-aineena Namibiassa. E…>> Lue lisää

Pohjoismaista yhteistyötä korjausrakentamisen kehittämiseksi

Jun 22, 2016
Korjausrakentamisen tietokeskus, Renovation Center -hanke järjesti torstaina Seinäjoella s#renovatingmodern -seminaarin alan toi…>> Lue lisää

Kuntien elinkeinopalveluilla tarvetta yhteistyön laajentamiseen

Jun 22, 2016
Menestyvät yritykset muodostavat pohjan kuntien hyvinvoinnille. Taloudellisen kasvun luominen edellyttää yrittäjävetoisuutta, ja…>> Lue lisää

Tulevaisuuden osaajaksi! Dialogisen johtamisen koulutus käynnistyy syksyllä

Jun 22, 2016
Uudistuva ja työntekijää arvostava johtaminen sekä henkilöstön hyvä työmotivaatio ja työhyvinvointi ovat työyhteisön tuloksellis…>> Lue lisää

Tulevaisuuden työ on vuorovaikutusta

Jun 22, 2016
Avoimen iltamissa 23.8. pohditaan sitä, mitä on tulevaisuuden työ ja voiko opiskelun kautta saada eväitä uuteen työelämään. Tila…>> Lue lisää

LEAN-ajattelua ja parviälyä

Jun 22, 2016
Jopo – jopparilta polkimille SeAMKin yksiköiden yhteisessä uraohjaushankkeessa toteutetaan LEAN-ajattelua sekä parviälyn ja yhte…>> Lue lisää

Vertti – tehoa verkostoista

Jun 22, 2016
Teollisuudessa ulkoistaminen ja alihankinta ovat olleet keinoja tehostaa ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Viime vuosina ki…>> Lue lisää

Seinäjokelaisten sosiaalisuutta testattiin halaamalla ja kännykkää lainaamalla

Jun 22, 2016
Social experimentin tarkoituksena oli selvittää, uskaltavatko seinäjokelaiset halata täysin ventovierasta ihmistä ja miten he su…>> Lue lisää

Sosionomiopiskelijoiden opintomatka Pärnuun

Jun 22, 2016
Seinäjoen ammattikorkeakoulun 22 sosionomiopiskelijaa ja lehtori Arja Haapaharju tekivät opintomatkan Viron Pärnuun 26.–29.4.201…>> Lue lisää

Uutta koulutusta opetuksen ja tki-toiminnan yhteistyössä – green carea hyvinvointiin

Jun 22, 2016
Green Care -toiminta perustuu todettuihin luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla ja ennen kai…>> Lue lisää

SeAMK matkalla kohti osaamisen viennin vireää ekosysteemiä

Jun 22, 2016
Koulutusviennin tiekartta 2016-2019 julkistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta maaliskuussa 2016. Tiekartta antaa su…>> Lue lisää

Pk-inno – vaikuttavuutta ja yhteistyötä

Jun 22, 2016
Pk-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla eli Pk-inno on Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jonka tav…>> Lue lisää

Markkinointiosaaminen avain puutuotealan yritysten kansainvälistymisessä

Jun 22, 2016
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Suomen Metsäkeskus toteuttavat yhdessä puutuotealan kasvuhanketta, jonka yhteydessä selvitettiin…>> Lue lisää

Käytännön apua liiketoiminnan sähköistämiseen ja digitalisaation mahdollisuuksiin

Jun 22, 2016
Kevään-16 Pk-yritysbarometrin mukaan Etelä-Pohjanmaan Pk-yritykset ovat edelleen jäljessä maan keskiarvoa sähköisen liiketoiminn…>> Lue lisää

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeessa kehitetään eteläpohjalaisia vanhuspalveluyrityksiä

Jun 22, 2016
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä on vuoden alussa käynnistynyt kaksivuotinen Työn ilolla tuottav…>> Lue lisää

Omistajanvaihdoksiin herättelyyn syntyi opas

Jun 22, 2016
Euroopassa vaihtaa vuosittain omistajaa lähes puoli miljoonaa yritystä. Arviolta 150 000 omistajanvaihdosta jää kuitenkin toteut…>> Lue lisää

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla

Jun 22, 2016
Mitä termi Green Care oikein tarkoittaa, onko se puiden halailua vai jotakin muuta? Green Caressa on kysymys luonto- ja maatilay…>> Lue lisää

Kohti digiajan opetusta ja oppimista

Jun 22, 2016
Digitalisaatio muuttaa maailmaa eikä korkeakoulutus ole poikkeus. Kyse on yhtä perustavasta muutokses-ta kuin teollistuminen aik…>> Lue lisää

Rakennustekniikan opiskelijat kehittivät äänieristämisen testiympäristön yrityskäyttöön

Jun 21, 2016
Neljännen vuoden rakennustekniikan insinööriopiskelija Petri Lindfors suunnitteli ja toteutti opinnäytetyönään siirtoseinäelemen…>> Lue lisää

Belgialaiset opiskelijat tekivät lopputyönsä SeAMKin virtuaaliluolassa

Jun 20, 2016
Lucas Berghmans ja Lander Kennis opiskelevat Thomas Moren yliopistossa Belgiassa rakennusinsinööreiksi. Nuoret miehet pääsivät v…>> Lue lisää

SeAMKissa vieraili 30 henkilön delegaatio Namibiasta

May 24, 2016
SeAMKissa vieraili iso 30 henkilön delegaatio Namibiasta. Vierailun tavoitteena oli yritysten välisen kansainvälisen liiketoimin…>> Lue lisää

Vanhustyössä tarvitaan rautaisia ammattilaisia

Mar 15, 2016
Kiinnostaisiko Sinua työskennellä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena ikäihmisten parissa? Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (…>> Lue lisää

SeAMKin TKI:n kärjet ja kohokohtia vuonna 2015

Mar 11, 2016
SeAMKin neljä painoalaa ovat yrittäjyys ja kasvu, ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä hyvinvointi ja …>> Lue lisää

SeAMKin aluevaikuttavuus merkittävää

Mar 11, 2016
Korkeakoulut säteilevät monin tavoin uutta osaamista ja hyvinvoinnin kasvua omilla alueillaan. Korkeakoulujen aluevaikuttavuudes…>> Lue lisää

Palkittu SeAMK Digital Factory

Mar 10, 2016
Viime syksynä 2015 SeAMK Digital Factory sai kaksi merkittävää teknologista huomionosoitusta: Eläköön automaatio! -palkinto ja I…>> Lue lisää

Haku SeAMKin koulutuksiin alkaa 16.3.2016

Mar 10, 2016
Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika on käynnissä 16.3.–6.4.2016. Haku koulutuksiin tapahtuu osoitteessa opintopolku…>> Lue lisää

Kevään merkkejä

Mar 9, 2016
Yksi kevään merkki on maaliskuussa alkava korkeakoulujen yhteishaku. Maaliskuun @SeAMK-verkkolehdestä voit lukea artikkeleita Se…>> Lue lisää

Virtuaalitodellisuus esillä SeAMKissa

Mar 9, 2016
Virtuaalitodellisuus näyttäytyy monipuolisesti SeAMKissa maaliskuun lopussa järjestettävässä SeAMK Foorumissa. Ohjelmassa on sek…>> Lue lisää

Lisäpontta esimiestyöhön insinöörin ylemmästä AMK-koulutuksesta

Mar 9, 2016
Vaasalainen Jani Aurell valmistui Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksesta SeAMKista vuosi sitten. Taskussa on nyt insinööri…>> Lue lisää

Teollisen internetin laboratorio Seinäjoelle

Mar 9, 2016
Teollisen internetin laboratorio täydentää SeAMKissa jo olemassa olevia konetekniikan, sähkötekniikan ja automaatiotekniikan lab…>> Lue lisää

RESTO 2016 -tietotaitokilpailu, 43 yritystä, 100 SeAMKilaista

Mar 9, 2016
Vuosittain jo 15. kertaa järjestettävä RESTO-tietotaitokilpailu pidetään ensi kertaa 17.-18.3.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulul…>> Lue lisää

SeAMKin kohokohdat ja onnistumiset vuonna 2015

Mar 8, 2016
Katso video, jossa henkilökunta ja opiskelija kertovat, mitkä olivat vuoden 2015 kohokohdat ja onnistumiset>> Lue lisää

SeAMK Master School - kohti monialaisia opintoja

Mar 8, 2016
Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) on voinut opiskella vuodesta 2002 alkaen ja tutkinnot vakinaistettiin 2005. Vaativat…>> Lue lisää

Sukellus digitalisaatioon

Mar 8, 2016
Yritykset odottavat vastavalmistuneiden opiskelijoiden hallitsevan sosiaalisen median käytön työelämässä, mutta opetussuunnitelm…>> Lue lisää

Agrologiopiskelijana maatilaharjoittelussa Ontariossa

Mar 8, 2016
Suoritin opintoihini kuuluvan maatilaharjoittelun Ontariossa, Kanadassa sijaitsevalla lypsykarjatilalla. Tilalla sain suorittaa …>> Lue lisää

Agrologikoulutuksen opinnot ja työharjoittelu tehostuvat digitaalisuudella

Mar 8, 2016
Digitaalisuus on jo osana agrologien koulutuksessa, teoriaopetuksessa ja harjoittelujaksoissa. Teoriaopetuksessa digitaalisuus …>> Lue lisää

Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopinnoissa TKI tuntuu ja maistuu, mutta kuinka hyvin?

Mar 8, 2016
Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa valmistuu insinöörejä monipuoliseen elintarvikealan työkenttään. SeAMKin Elintarvike …>> Lue lisää

Ruokaketjun kehittäminen – ylempi AMK-tutkinto pellolta pöytään ketjun toimijoille

Mar 8, 2016
Syksyllä 2015 käynnistynyt uusi ruokaketjun kehittämisen ylempi amk-koulutus tähtää valmentamaan jo ammateissaan toimivia elinta…>> Lue lisää

Miksi tutkimusaineistoja tulee hallinnoida?

Mar 8, 2016
Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa syntyneet tulosaineistot on tallennettu ja järjestetty niin, että ain…>> Lue lisää

Kansainvälistymiskipinä SeAMK Sosiaali- ja terveysalankansainvälisyysviikolta

Mar 8, 2016
Sosionomiopiskelijat Henna-Riikka Saarikoski ja Janne Keskitalo opiskelivat projektityön taitoja sekä sovelsivat yhteisöllisiä j…>> Lue lisää

Strategista johtajuutta ja digitalisaatiota naisyrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville naisopiskelijoille

Mar 8, 2016
Digitalisaatio muuttaa radikaalisti palvelualaa samoin kuin teollisuutta. Olemme kokemassa uudenlaista teollista vallankumousta,…>> Lue lisää

Hanki ylempi AMK-tutkinto töiden ohessa!

Mar 8, 2016
Oletko kiinnostunut ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta? Entä jos suorittaisit ylemmän AMK-tutkinnon?>> Lue lisää

Sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto tuottaa verkostoja ja syvällistä osaamista

Feb 26, 2016
Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaalialan syvällistä osaamista, jossa yhdistyvät työelämän ajankoht…>> Lue lisää

Kansainvälisen TKI-toiminnan edistäminen edellyttää 
sillanrakentamisosaamista

Dec 18, 2015
Kansainvälistyminen luo uusia haasteita ammattikorkeakouluille. Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämishanketoiminnan myötä voida…>> Lue lisää

SeAMKin TKI-toiminnan näkymiä vuodelle 2016

Dec 18, 2015
Vuosi 2015 lähenee loppuaan, ja katseet kääntyvät seuraavaan vuoteen. Kuluvan vuoden keskeisinä tekemisinä SeAMKIn TKI-toiminnas…>> Lue lisää

SeAMK mukana monessa alkuvuonna

Dec 17, 2015
Korkeakoulujen yhteishaku, Opinlakeus-messut 20.-21.1.2016, Yrityspäivä 10.2.2016, Sairaanhoitajapäivät 10.–11.3.2016, Syrämmell…>> Lue lisää

Poimintoja syksyn 2015 uutisista

Dec 17, 2015
Alla poimintoja SeAMKin monipuolisesta toiminnasta syksyn 2015 aikana. Linkkien takaa pääset perehtymään syvällisemmin asioihin.>> Lue lisää

Master of Wood Energy - eWOOD -hanke päätökseen ja jatkotoimiin

Dec 16, 2015
Kolmivuotinen EU-rahoitteinen kansainvälisen maisteriohjelman suunnitteluhanke päättyi syyskuun lopussa ja loppuraportti lähetet…>> Lue lisää

SeAMK toteutti toisen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin

Dec 16, 2015
Tuore omistajanvaihdosbarometri vahvistaa, että yrittäjien ikääntymisestä johtuvia yritysten omistajanvaihdoksia on edelleen läh…>> Lue lisää

SeAMK ja työnantajat kohtaavat Yrityspäivänä

Dec 11, 2015
SeAMKin Yrityspäivä kokoaa yhteen alueen yrityksiä ja alastaan kiinnostuneita opiskelijoita. Tapahtuma järjestetään 10.2.2016 en…>> Lue lisää

Tiedon avoimuudella uusia mahdollisuuksia

Dec 11, 2015
Tiedon avoimuudella ja nopealla hyödynnettävyydellä voidaan merkittävästi kohentaa Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän ki…>> Lue lisää

Tutkimustulosten kaupallistamista pohdittiin putkassa ja vankilassa

Dec 11, 2015
OKM:n rahoittamassa valtakunnallisen TKI-osaajavalmennuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen roolia kysyntä…>> Lue lisää

Ammattikorkeakouluissa tuotettu tieto kaikkien saataville

Dec 11, 2015
Julkaisutoiminta on ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeinen osa-alue. Se koostuu mm. tutkimus- ja ammat…>> Lue lisää

Koulutusviennin kehittäminen yksi SeAMKin painopistealueista

Dec 11, 2015
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) haluaa olla kärkijoukoissa kehittämässä koulutusvientiä. SeAMKin hallitus asettikin koulutu…>> Lue lisää

Välineet edellä digitalisaatioon?

Dec 11, 2015
Koulutuksessa päivän sana on digitaalisuus. Opettajien tulee tarttua digitaaliseen karttakeppiin, piirtää mietekarttoja älytaulu…>> Lue lisää

Monipuolisesti verkossa

Dec 11, 2015
Etelä-Pohjanmaalla on luotu hyvä perusta digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseksi oppimisessa. Tämä käy selville Seinäjoen amma…>> Lue lisää

Pk-Inno vie AMK-henkilöstön yritysten iholle

Dec 11, 2015
Työelämän muuttuessa kiihtyvällä tahdilla mm. digitalisaation sekä taloudellisten ja rakenteellisten muutosten myötä, on ammatti…>> Lue lisää

Etelä-Pohjanmaan kasvuyritysten aktivointia tutkimuksen keinoin

Dec 11, 2015
Etelä-Pohjanmaalla on toteutettu useita toimenpiteitä kasvuyrittäjyyden aktivoimiseksi jo vuosia. Nyt meneillään olevassa yhteis…>> Lue lisää

SeAMK mukana kehittämässä opettajan yrittäjyysmittaristoa

Dec 11, 2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 6.10.2015 selvityksen korkeakoulujen yrittäjyyden edistämisestä. Seinäjoen ammattikorkea…>> Lue lisää

SeAMK selvitti eteläpohjalaisten yritysten hallitustyöskentelyä

Dec 11, 2015
Seinäjoen ammattikorkeakoulu selvitti äskettäin eteläpohjalaisten yritysten hallitustyöskentelyä. Vastauksia tuli yhteensä 225 e…>> Lue lisää

Tuotteistetut ylemmät AMK-opinnot työelämän kehittämisen välineenä

Dec 11, 2015
Valtakunnallisessa YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi –projektissa SeAMKin tavoitteena on ollut monialaisten TKI-mallien j…>> Lue lisää

Mukaan Ruokaverstaaseen?

Dec 11, 2015
Keväällä 2016 pyörähtävät käyntiin Ruokaverstas-tapaamiset, joiden tavoitteena on osallistaa myös kuluttajat uudenlaisten ruokai…>> Lue lisää

Etäyhteydet tuovat koulutukset lähelle

Dec 11, 2015
Sosiaali- ja terveysalan tieto uudistuu samoin kuin työmenetelmät. Täydennyskoulutus auttaa vastaamaan organisaatioille kohdiste…>> Lue lisää

Matkailuyhteistyötä yli rajojen

Dec 11, 2015
Matkailurintamalla puhaltavat uudet tuulet. Erilliset matkailuopinnot starttasivat SeAMKissa syyskuussa ja herättivät suuresti m…>> Lue lisää

Yrityksen alku- ja kasvuvaiheen ekosysteemit

Dec 10, 2015
Yritykset käyttäytyvät luonnon ekosysteemin tavoin – yrityksen toimintaympäristön kuvaaminen ekosysteemeinä auttaa ymmärtämään k…>> Lue lisää

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu vahvistamassa alueiden kehittymistä jo 10 vuotta

Dec 10, 2015
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta, kun ensimmäinen maakuntakorkeakoulukampus perustettiin Järviseudulle, Alajärvelle. SeAMK…>> Lue lisää

Ruokaprovinssin tueksi uusia oppimisympäristöjä

Jun 24, 2015
SeAMKin bio- ja elintarviketekniikan laboratoriotiloja Itikanmäellä on kehitetty pitkäjänteisesti uudistamalla ja täydentämällä …>> Lue lisää

SeAMKin PrimCare IT-hanke palkittiin AMK-päivillä

Jun 24, 2015
Ammattikorkeakoulujen parhaat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokäytänteet vuonna 2014 palkittiin toukokuussa. Viidettä kertaa jä…>> Lue lisää

Green Care lisäarvoksi ruokajärjestelmään

Jun 24, 2015
Green Care-toiminta eli luontoelementtien käyttö hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseksi on huomattu potentiaaliseksi tuleva…>> Lue lisää

Ruokaverstas yhdistää tieteen ja omakohtaisen kokemuksen innovaatiotyökaluksi

Jun 24, 2015
Elintarvikekehityksen professori Anu Hopia on vetänyt omaa molekyyligastronomia -klubiaan Helsingissä jo vuosien ajan. Vuoden 20…>> Lue lisää

Enemmän proteiinia – vähemmän jätettä!

Jun 24, 2015
Euroopan Unionin uusissa rahoitusohjelmissa nämä kaksi teemaa ovat keskeisesti esillä. Kuluttamisen yhdeksi trendiksi on noussut…>> Lue lisää

Bio- ja elintarviketekniikkaa kansainvälisesti

Jun 24, 2015
Globaali maailma ja matkustavat ihmiset ovat seikkoja, miksi kansainvälisyys ja eri maiden yhteistyö on tärkeää. Myös työelämä o…>> Lue lisää

Ruokaa ja energiaa tarvitaan

Jun 24, 2015
Ruoka on Etelä-Pohjanmaan ykkösteema. Eteläpohjalaisen tilan ei kannata kasvattaa pelloilla energiapajua, vaan viljaa, nurmikasv…>> Lue lisää

Elintarviketalouden uudet prosessit – arvopohjaisuuden liittäminen osaksi tuotantotaloudellisesti optimoituja prosesseja ja palveluja

Jun 24, 2015
Samalla, kun elintarviketalouden tehokkuusvaatimukset kasvavat, asetetaan sekä julkisille että yksityisille toimijoille yhä enem…>> Lue lisää

Dialoginen johtaminen ja kehittäminen – avaimet työmotivaatioon, hyvinvointiin, innovaatioihin ja tuottavuuteen

Jun 24, 2015
Tekesin rahoittamassa, valtakunnallisessa Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä –tutkimushankkeessa (Dinno, 2012 – 1…>> Lue lisää

Erasmus-ohjelma – mikä se on?

Jun 24, 2015
Erasmus -ohjelma on antanut opiskelijoille mahdollisuuden opiskella lukukauden tai lukuvuoden ajan toisessa eurooppalaisessa kor…>> Lue lisää

Frami Food on kehittänyt uusia oppimisympäristöjä

Jun 11, 2015
Uusia tapoja mobiiliin tiedon keräämiseen ja analysointiin, uutta teknologiaa oppimisen tueksi ja entistä tiiviimpää yhteistyötä…>> Lue lisää

Avoimin mielin Erasmus-ohjelman yrittäjävaihtoon

Jun 11, 2015
Kalle Reinikka on vuonna 2009 valmistunut sosionomi Koskenkorvalta. Kesällä 2014 hän kuuli Erasmus Nuorille Yrittäjille -ohjelma…>> Lue lisää

Tehokkuutta käytettävyyteen

Jun 11, 2015
Jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa arkiset ja perinteiset tuotteet ja laitteet muuttuvat entistä tietoteknisemmiksi. Hyviä…>> Lue lisää

Senioriystävällisiä lounaspalveluita kehittämässä

Jun 11, 2015
Tammikuussa käynnistyneessä Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja …>> Lue lisää

Digitaalisella valmistuksella tehoa suunnitteluun

Jun 11, 2015
SeAMK oli esillä toukokuussa Siemens Automation Days 2015 -tapahtumassa, jossa Siemensin asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkil…>> Lue lisää

Moniammatillisuutta ja tiiviitä työelämäyhteyksiä

Jun 11, 2015
- opinnäytetyö osana sosiaali- ja terveysalan ylempää amk-koulutusta SeAMKissa toteutetaan sosiaali- ja terveysalalla kahta yle…>> Lue lisää

Hyppy maailmalle – ready, steady, go!

Jun 11, 2015
Kansainväliset verkostot Etelä-Pohjanmaan kasvun tukena Hyppy maailmalle – Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet –h…>> Lue lisää

Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys vaikuttavat yrityksen menestymiseen

Jun 11, 2015
Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin vuonna 2014 kysely- ja haastattelututkimus, jolla selvitettiin pk-yritysten markkinaorientaatiot…>> Lue lisää

Konenäkö on älykäs anturi

Jun 10, 2015
Viime vuosina konenäön hyödyntäminen teollisuuden eri sovelluksissa on yleistynyt vauhdilla. Alati laskevat hinnat, laajeneva la…>> Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen tieto ja osaaminen näkyväksi

Jun 10, 2015
Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta vuosille 2014–2017 nostaa esiin julkisin varoin tuotetun tiedon avoimuuden sekä tiedon …>> Lue lisää
RSS-ikoni
Design by Oddmob