@SeAMK

Blog Search

Elintarvikealan tutkijoiden ja yritysten yhteistyöstä meillä ja muualla

Korkeakoulut on totuttu näkemään osaamisen kehittämisen kannalta keskeisinä toimijoina niin kansallisina kuin alueellisina toimijoina. Sitä ne varmasti ovatkin, sillä niiden kouluttamat asiantuntijat muodostavat pohjan, jolle korkein osaaminen yhteiskunna…
Korkeakoulut on totuttu näkemään osaamisen kehittämisen kannalta keskeisinä toimijoina niin kansallisina kuin alueellisina toimijoina. Sitä ne varmasti ovatkin, sillä niiden k… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/elintarvikealan-tutkijoiden-ja-yritysten-yhteistyosta-meilla-ja-muualla/

Design by Oddmob