@SeAMK

Blog Search

VIDEON KÄYTTÖ NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN HOITOTYÖN OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

Nykyinen teknologia tarjoaa monenlaisia välineitä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen ja oppimistulosten parantamiseen (Roblyer & Doering, 2010).
Nykyinen teknologia tarjoaa monenlaisia välineitä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen ja oppimistulosten parantamiseen (Roblyer & Doering, 2010). Videoita on yleisesti hyö… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/videon-kaytto-nayttoon-perustuvan-hoitotyon-opetuksessa-ja-oppimisessa/

Design by Oddmob