@SeAMK

Blog Search

Kesän @SeAMK-verkkolehdessä paneudutaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kesän 2016 @SeAMK-verkkolehti on ilmestynyt.
Tuoreesta kesän @SeAMK-verkkolehdestä pääset lukemaan mielenkiintoisia artikkeleita mm. seuraavista teemoista: Digiajan korkeakoulu – kohti digiajan opetusta ja oppimista Gree… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/kesan-seamk-verkkolehdessa-paneudutaan-tutkimus-ja-kehittamistoimintaan/

Kevään merkkejä

Yksi kevään merkki on maaliskuussa alkava korkeakoulujen yhteishaku. Maaliskuun @SeAMK-verkkolehdestä voit lukea artikkeleita SeAMKin tarjoamasta koulutuksesta, mutta myös ajankohtaisesta TKI-toiminnasta.
Yksi kevään merkki on maaliskuussa alkava korkeakoulujen yhteishaku. Tässä @SeAMK-verkkolehdestä voit lukea artikkeleita SeAMKin tarjoamasta koulutuksesta, mutta myös ajankohtaise… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/kevaan-merkkeja/

Erasmus-ohjelma – mikä se on?

Erasmus -ohjelma on antanut opiskelijoille mahdollisuuden opiskella lukukauden tai lukuvuoden ajan toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa tai se on mahdollistanut harjoittelujakson toisessa Euroopan maassa.
Euroopan suurin, korkeakoulujen välinen liikkuvuusohjelma Erasmus sai alkunsa Euroopan komission päätöksellä vuonna 1987. Suomalaiset korkeakoulut ovat osallistuneet Erasmus –ohje… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/erasmus-ohjelma-mika-se/

Frami Food on kehittänyt uusia oppimisympäristöjä

Uusia tapoja mobiiliin tiedon keräämiseen ja analysointiin, uutta teknologiaa oppimisen tueksi ja entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa – siinä kesäkuussa päättyvän Frami Food -projektin tärkeimmät saavutukset.
Uusia tapoja mobiiliin tiedon keräämiseen ja analysointiin, uutta teknologiaa oppimisen tueksi ja entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa – siinä kesäkuussa päättyvän Fram… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/frami-food-kehittanyt-uusia-oppimisymparistoja/

Avoimin mielin Erasmus-ohjelman yrittäjävaihtoon

Kalle Reinikka on vuonna 2009 valmistunut sosionomi Koskenkorvalta. Kesällä 2014 hän kuuli Erasmus Nuorille Yrittäjille -ohjelman tarjoamasta mahdollisuudesta lähteä yrittäjävaihtoon johonkin Euroopan maahan. Pienen miettimisen jälkeen hän päätti lähteä t…
Kalle Reinikka on vuonna 2009 valmistunut sosionomi Koskenkorvalta. Kesällä 2014 hän kuuli Erasmus Nuorille Yrittäjille -ohjelman tarjoamasta mahdollisuudesta lähteä yrittäjävaiht… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/avoimin-mielin-erasmus-ohjelman-yrittajavaihtoon/

Tehokkuutta käytettävyyteen

Jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa arkiset ja perinteiset tuotteet ja laitteet muuttuvat entistä tietoteknisemmiksi. Hyviä esimerkkejä tästä ovat ajoneuvot ja viihde-elektroniikka. Mahdollisimman laajojen asiakastarpeiden palvelemiseksi tuotteisiin …
Jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa arkiset ja perinteiset tuotteet ja laitteet muuttuvat entistä tietoteknisemmiksi. Hyviä esimerkkejä tästä ovat ajoneuvot ja viihde-elektro… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/tehokkuutta-kaytettavyyteen/

Senioriystävällisiä lounaspalveluita kehittämässä

Tammikuussa käynnistyneessä Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja liiketoimintakonsepteja seniori-ikäisten lounasateriointiin.
Tammikuussa käynnistyneessä Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja liiketoimintakonsepteja seniori-ikäisten lou… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/senioriystavallisia-lounaspalveluita-kehittamassa/

Digitaalisella valmistuksella tehoa suunnitteluun

SeAMK oli esillä toukokuussa Siemens Automation Days 2015 -tapahtumassa, jossa Siemensin asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilökunta pääsivät tutustumaan SeAMK Tekniikan toteuttamaan Siemensin ohjelmistojen ja laitteiden integrointiin ja digitaalisen va…
SeAMK oli esillä toukokuussa Siemens Automation Days 2015 -tapahtumassa, jossa Siemensin asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilökunta pääsivät tutustumaan SeAMK Tekniikan toteutt… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/digitaalisella-valmistuksella-tehoa-suunnitteluun/

Moniammatillisuutta ja tiiviitä työelämäyhteyksiä

- opinnäytetyö osana sosiaali- ja terveysalan ylempää amk-koulutusta SeAMKissa toteutetaan sosiaali- ja terveysalalla kahta ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Toiseen niistä voivat hakeutua opiskelemaan sosionomit ja geronomit, ja toiseen kaikki sosiaa…
opinnäytetyö osana sosiaali- ja terveysalan ylempää amk-koulutusta SeAMKissa toteutetaan sosiaali- ja terveysalalla kahta ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Toiseen niistä voiv… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/moniammatillisuutta-ja-tiiviita-tyoelamayhteyksia/

Hyppy maailmalle – ready, steady, go!

Kansainväliset verkostot Etelä-Pohjanmaan kasvun tukena Hyppy maailmalle – Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet –hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa eteläpohjalaisten yritysten ja korkeakoulutoimijoiden kilpailukykyä ja kasvua, ja näin e…
– Kansainväliset verkostot Etelä-Pohjanmaan kasvun tukena Hyppy maailmalle – Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet  –hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa eteläpohjala… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/hyppy-maailmalle-ready-steady-go/

Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys vaikuttavat yrityksen menestymiseen

Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin vuonna 2014 kysely- ja haastattelututkimus, jolla selvitettiin pk-yritysten markkinaorientaatiota ja markkinointikyvykkyyttä ja niiden yhteyksiä yritysten kilpailu- ja kasvukykyyn.
Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin vuonna 2014 kysely- ja haastattelututkimus, jolla selvitettiin pk-yritysten markkinaorientaatiota ja markkinointikyvykkyyttä ja niiden yhteyksiä yr… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/markkinaorientaatio-ja-markkinointikyvykkyys-vaikuttavat-yrityksen-menestymiseen/

Konenäkö on älykäs anturi

Viime vuosina konenäön hyödyntäminen teollisuuden eri sovelluksissa on yleistynyt vauhdilla. Alati laskevat hinnat, laajeneva laitevalikoima ja kasvava suorituskyky tekevät teknologiasta houkuttelevan ratkaisun moniin teollisuuslähtöisiin sovelluksiin. Se…
Viime vuosina konenäön hyödyntäminen teollisuuden eri sovelluksissa on yleistynyt vauhdilla. Alati laskevat hinnat, laajeneva laitevalikoima ja kasvava suorituskyky tekevät teknol… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/konenako-alykas-anturi/

Ammattikorkeakoulujen tieto ja osaaminen näkyväksi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta vuosille 2014–2017 nostaa esiin julkisin varoin tuotetun tiedon avoimuuden sekä tiedon sujuvan liikkumisen koko yhteiskunnassa. Avoin innovaatiotoiminta ja poikkialainen, tarvelähtöinen tutkimus vaativat uudenlaisi…
Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta vuosille 2014–2017 nostaa esiin julkisin varoin tuotetun tiedon avoimuuden sekä tiedon sujuvan liikkumisen koko yhteiskunnassa. Avoin inno… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/ammattikorkeakoulujen-tieto-ja-osaaminen-nakyvaksi/

Design by Oddmob