@SeAMK

Blog Search

Kuka viljelee valkuaiskasveja?

Valkuaiskasveille on Suomessa kova tarve. Suomi ja muu Eurooppa ovat riippuvaisia soijasta, jota tuodaan etenkin Amerikoista eläinten rehussa käytettäväksi. Kotoperäisen valkuaiskasvituotannon kasvattaminen on tärkeää maatalouden kilpailukyvyn ja kestävän…
Valkuaiskasveille on Suomessa kova tarve. Suomi ja muu Eurooppa ovat riippuvaisia soijasta, jota tuodaan etenkin Amerikoista eläinten rehussa käytettäväksi. Kotoperäisen valku… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/kuka-viljelee-valkuaiskasveja/

Valkuaiskasveilla vaihtoehtoja viljelykiertoon

Kotimaisen rehuvalkuaisen omavaraisuusaste on Suomessa hämmästyttävän alhaisella tasolla: vain noin 15 % karjan valkuaisrehusta tuotetaan kotimaassamme ja loput tuodaan ulkomailta, pääasiassa erilaisina soijaperäisinä tuotteina. Sen lisäksi että tuonti vi…
Kotimaisen rehuvalkuaisen omavaraisuusaste on Suomessa hämmästyttävän alhaisella tasolla: vain noin 15 % karjan valkuaisrehusta tuotetaan kotimaassamme ja loput tuodaan ulkomailta… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/valkuaiskasveilla-vaihtoehtoja-viljelykiertoon/

Design by Oddmob