@SeAMK

Blog Search

Työstä opintopisteitä!

Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella. Työn opinnollistamisessa tunnistetaan ja arvioidaan työstä kehittyvää osaamista opintopisteiksi. SeAMK on mukana osatoteuttajana Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä –hankk…
Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella. Työn opinnollistamisessa tunnistetaan ja arvioidaan työstä kehittyvää osaamista opintopisteiksi. SeAMK on mukana osa… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/tyosta-opintopisteita/

Tulevaisuuden osaajaksi! Dialogisen johtamisen koulutus käynnistyy syksyllä

Uudistuva ja työntekijää arvostava johtaminen sekä henkilöstön hyvä työmotivaatio ja työhyvinvointi ovat työyhteisön tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Esimerkiksi Dinno-tutkimusohjelmassa saatujen tutkimustulosten mukaan yhteistoiminnallisuus ja johta…
Uudistuva ja työntekijää arvostava johtaminen sekä henkilöstön hyvä työmotivaatio ja työhyvinvointi ovat työyhteisön tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Esimerkiksi Dinno-tutkim… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/tulevaisuuden-osaajaksi-dialogisen-johtamisen-koulutus-kaynnistyy-syksylla/

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeessa kehitetään eteläpohjalaisia vanhuspalveluyrityksiä

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä on vuoden alussa käynnistynyt kaksivuotinen Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -projekti, jonka avulla pyritään lisäämään työhyvinvointia ja työn laatua eteläpohjalaisissa yksityisiss…
  Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen kilpailuvaltti. SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla on vuoden alussa käynnistynyt kaksivuotinen Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -pro… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/tyon-ilolla-tuottavuutta-ja-kilpailukykya-hankkeessa-kehitetaan-etelapohjalaisia-vanhuspalveluyrityksia/

Design by Oddmob