@SeAMK

Blog Search

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeessa kehitetään eteläpohjalaisia vanhuspalveluyrityksiä

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä on vuoden alussa käynnistynyt kaksivuotinen Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -projekti, jonka avulla pyritään lisäämään työhyvinvointia ja työn laatua eteläpohjalaisissa yksityisiss…
  Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen kilpailuvaltti. SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla on vuoden alussa käynnistynyt kaksivuotinen Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -pro… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/tyon-ilolla-tuottavuutta-ja-kilpailukykya-hankkeessa-kehitetaan-etelapohjalaisia-vanhuspalveluyrityksia/

Design by Oddmob