@SeAMK

Blog Search

Jatkuva oppiminen myllää korkeakoulukenttää

Opetus ja kulttuuriministeriö on asettanut jatkuvalle oppimiselle kovia tavoitteita. Ministeriön kaavailussa jopa puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee laajaa täydennyskouluttamista tai uudelleenkoulutusta lähivuosien aikana. Eräs taustalla vaikuttava tek…
Opetus ja kulttuuriministeriö on asettanut jatkuvalle oppimiselle kovia tavoitteita. Ministeriön kaavailussa jopa puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee laajaa täydennyskouluttamis… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/jatkuva-oppiminen-myllaa-korkeakoulukenttaa/

Etäyhteydet tuovat koulutukset lähelle

Sosiaali- ja terveysalan tieto uudistuu samoin kuin työmenetelmät. Täydennyskoulutus auttaa vastaamaan organisaatioille kohdistettuihin tehokkuuden ja vaikuttavuutta vaatimuksiin. Laki myös velvoittaa em. aloilla toimivia jatkuvasti päivittämään osaamista…
Sosiaali- ja terveysalan tieto uudistuu samoin kuin työmenetelmät. Täydennyskoulutus auttaa vastaamaan organisaatioille kohdistettuihin tehokkuuden ja vaikuttavuutta vaatimuksiin.… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2015/etayhteydet-tuovat-koulutukset-lahelle/

Design by Oddmob