@SeAMK

Blog Search

Monipuolisen tiedon hyödyntäminen oman toiminnan arvioinnissa edistää sote-yrityksen menestymistä

Yritysten on tärkeää arvioida omaa toimintaansa säännöllisesti. Arvioinnin tarkoituksena on nähdä, onko yritys kehittymässä oikeaan suuntaan ja onko nykyinen strategia toimiva. Lisäksi arviointi auttaa omien prosessien kehittämisessä ja sitä kautta tuloks…
Yritysten on tärkeää arvioida omaa toimintaansa säännöllisesti. Arvioinnin tarkoituksena on nähdä, onko yritys kehittymässä oikeaan suuntaan ja onko nykyinen strategia toimiva. Li… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/monipuolisen-tiedon-hyodyntaminen-oman-toiminnan-arvioinnissa-edistaa-sote-yrityksen-menestymista/

Sote-alan yritykset kehittävät enemmän nykyistä toimintaa kuin innovoivat uutta

Sosiaali- ja terveysalan pk-yritykset panostavat enemmän olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen kuin innovoivat uutta. Eniten panostetaan nykyisten tuotteiden tai palveluiden laadun parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen. Uuden kehittämisen osalta…
Sosiaali- ja terveysalan pk-yritykset panostavat enemmän olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen kuin innovoivat uutta. Eniten panostetaan nykyisten tuotteiden tai palveluide… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/sote-alan-yritykset-kehittavat-enemman-nykyista-toimintaa-kuin-innovoivat-uutta/

Design by Oddmob