@SeAMK

Blog Search

Kyky innovoida uusia palveluja sote-alalla vaatii monenlaista osaamista

Yrityksessä on tärkeää ideoita uusia palveluja ja tuotteistaa niitä, jotta nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Jos yritys tyytyy tarjoamaan vain nykyisiä palveluja, se voi asiakkaiden tarpeiden muuttuessa hävitä markkina-asemansa.
Yrityksessä on tärkeää ideoita uusia palveluja ja tuotteistaa niitä, jotta nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Jos yritys tyytyy tarjoamaan vain nykyisiä pal… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/kyky-innovoida-uusia-palveluja-sote-alalla-vaatii-monenlaista-osaamista/

Design by Oddmob