@SeAMK

Blog Search

Ryhmätoimintaa HYVÄLLÄ MEININGILLÄ

Positiivisesti suuntautunutta ja itsetuntemusta lisäävää ryhmätoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Toiminta oli SeAMKin sosionomiopiskelijoiden järjestämä.
Järjestimme 6.6.–28.7.2016 välisenä aikana positiivisesti suuntautunutta ja itsetuntemusta lisäävää ryhmätoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Ryhmiä muodostettiin kaks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/ryhmatoimintaa-hyvalla-meiningilla/

Seinäjokelaisten sosiaalisuutta testattiin halaamalla ja kännykkää lainaamalla

Social experimentin tarkoituksena oli selvittää, uskaltavatko seinäjokelaiset halata täysin ventovierasta ihmistä ja miten he suhtautuvat tähän. Samalla halusimme tietää, mikä sai heidät halaamaan vierasta henkilöä. Toinen koe oli kännykän lainaaminen tun…
SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat Salla Kohtamäki ja Loraine Mustajärvi tekivät osana opintojaan Social experimentin, jonka tarkoituksena oli … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/seinajokelaisten-sosiaalisuutta-testattiin-halaamalla-ja-kannykkaa-lainaamalla/

Design by Oddmob