@SeAMK

Blog Search

Asiakasosallisuuden kehittämisen kokeiluja sosionomikoulutuksessa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) oli tavoitteena uudistaa palveluita vastaamaan paremmin lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita. Asiakkaan parempi kohtaaminen ja asiakaslähtöiset palvelut ovat kehittämistyön ytimessä. Tavoitteen saav…
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) oli tavoitteena uudistaa palveluita vastaamaan paremmin lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita. Asiakkaan parempi kohtaamine… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/asiakasosallisuuden-kehittamisen-kokeiluja-sosionomikoulutuksessa/

Kansainvälistymiskipinä SeAMK Sosiaali- ja terveysalankansainvälisyysviikolta

Sosionomiopiskelijat Henna-Riikka Saarikoski ja Janne Keskitalo opiskelivat projektityön taitoja sekä sovelsivat yhteisöllisiä ja luovia menetelmiä SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kansainvälisyysviikolla helmikuussa 2016. He vastasivat viikon sujuvuudesta …
Sosionomiopiskelijat Henna-Riikka Saarikoski ja Janne Keskitalo opiskelivat projektityön taitoja sekä sovelsivat yhteisöllisiä ja luovia menetelmiä SeAMK Sosiaali- ja terveysalan … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/kansainvalistymiskipina-seamk-sosiaali-ja-terveysalankansainvalisyysviikolta/

Design by Oddmob