@SeAMK

Blog Search

Suomalainen sijoittajana

Talletuksia on lähes kaikilla kotitalouksilla, ja talletusten ehdollinen mediaani on Suomessa Tilastokeskuksen tuoreimman kotitalouksien varallisuutta käsittelevän selvityksen mukaan noin 5000 euroa.
Talletuksia on lähes kaikilla kotitalouksilla, ja talletusten ehdollinen mediaani on Suomessa Tilastokeskuksen tuoreimman kotitalouksien varallisuutta käsittelevän selvityksen muk… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/suomalainen-sijoittajana/

Design by Oddmob