@SeAMK

Blog Search

Kosovon hoitotyön projekti ja pitkän aikavälin tuloksia

Seinäjoen ammattikorkeakoulu osallistui Kosovon hoitotyön täydennyskoulutusprojektiin Finnish Support to Continuing Nursing Education in Kosovo Phase II 2004–2008 yhdessä Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitoksen ja Socon, Social and Health Consultant…
Seinäjoen ammattikorkeakoulu osallistui Kosovon hoitotyön täydennyskoulutusprojektiin Finnish Support to Continuing Nursing Education in Kosovo Phase II  2004–2008 yhdessä Tampe… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/kosovon-hoitotyon-projekti-ja-pitkan-aikavalin-tuloksia/

Design by Oddmob