@SeAMK

Blog Search

Svavelgasmätning på sura sulfatjordar - en ny möjlighet?

Markanvändning av sura sulfatjordar (SSJ) och deras miljöpåverkan är ett globalt problem. Även i Finlands jordbruks- och skogsmark är detta en stor utmaning, speciellt på kusten (sediment från Litorinahavet) och i områden med svartskifferbälten. Kunskap o…
Markanvändning av sura sulfatjordar (SSJ) och deras miljöpåverkan är ett globalt problem. Även i Finlands jordbruks- och skogsmark är detta en stor utmaning, speciellt på kusten (… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/svavelgasmatning-pa-sura-sulfatjordar-en-ny-mojlighet/

Design by Oddmob