@SeAMK

Blog Search

SeAMKissa toteutettu Kokeileva Suomi –kiertueen tapahtuma synnytti huikeita innovaatioita ikääntyneiden arjen parantamiseksi

Valtioneuvoston kanslia on nostanut kokeilukulttuurin vahvistamisen yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi.
Valtioneuvoston kanslia on nostanut kokeilukulttuurin vahvistamisen yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi.   Kärkihanke on osa Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen –… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/seamkissa-toteutettu-kokeileva-suomi-kiertueen-tapahtuma-synnytti-huikeita-innovaatioita-ikaantyneiden-arjen-parantamiseksi/

Design by Oddmob