@SeAMK

Blog Search

Osaamisen viennin tuoteperhe tuloksekkaan toiminnan perustana SeAMKissa

Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tärkeänä, sillä koulutuspalvelujen vienti voi edistää myös muiden alojen vientiä ja päinvastoin. Osaamisen…
Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tärkeänä, sillä koulutuspalvel… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/osaamisen-viennin-tuoteperhe-tuloksekkaan-toiminnan-perustana-seamkissa/

Osaamisen viennin tuoteperhe SeAMKissa

Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tärkeänä, sillä koulutuspalvelujen vienti voi edistää myös muiden alojen vientiä ja päinvastoin. Osaamisen…
Asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittäminen  Asiakaslähtöisyys on ytimessä osaamisen viennissä eli ei etsitä tuotteille asiakkaita, vaan etsitään asiakkaille uusia ratkaisuja ja palve… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/osaamisen-viennin-tuoteperhe-seamkissa/

Kyselytutkimus ammattikorkeakoulujen osaamisen viennin nykytilasta ja haasteista

Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017 yhteydessä osaamisen viennin teemaryhmään kuuluvat viiden ammattikorkeakoulun edustajat ottivat tehtäväksi jatkaa keväällä 201…
  Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017 yhteydessä osaamisen viennin teemaryhmään kuulu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/kyselytutkimus-ammattikorkeakoulujen-osaamisen-viennin-nykytilasta-ja-haasteista/

SeAMK matkalla kohti osaamisen viennin vireää ekosysteemiä

Koulutusviennin tiekartta 2016-2019 julkistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta maaliskuussa 2016. Tiekartta antaa suuntaviivat osaamisen viennin kehittämiselle ja ministeri Grahn-Laasosen mukaan Suomen halutaankin näkyvän maailmalla osaamisen …
Koulutusviennin tiekartta 2016 - 2019 julkistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta maaliskuussa 2016. Tiekartta antaa suuntaviivat osaamisen viennin kehittämiselle ja mi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/seamk-matkalla-kohti-osaamisen-viennin-vireaa-ekosysteemia/

Koulutusviennin kehittäminen yksi SeAMKin painopistealueista

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) haluaa olla kärkijoukoissa kehittämässä koulutusvientiä. SeAMKin hallitus asettikin koulutusviennin sisäisen kehittämishankkeen, joka alkoi syyskuun alussa 2015. Aikaisemmin on jo selvitetty koulutusviennin organisoitu…
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) haluaa olla kärkijoukoissa kehittämässä koulutusvientiä. SeAMKin hallitus asettikin koulutusviennin sisäisen kehittämishankkeen, joka alkoi sy… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2015/koulutusviennin-kehittaminen-yksi-seamkin-painopistealueista/

Design by Oddmob