@SeAMK

Blog Search

Sairaanhoitajaopiskelijan kokemuksia vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakson opinnollistamisesta

Vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakson harjoittelu voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa työn opinnollistamisena sairaanhoitajaopiskelijan omalle työpaikalle. Tämä mahdollistuu monimuoto-opiskelijoille, joilla opintojen aikainen työssäkäynti ja …
Vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakson harjoittelu voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa työn opinnollistamisena sairaanhoitajaopiskelijan omalle työpaikalle. Tämä mahdo… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/sairaanhoitajaopiskelijan-kokemuksia-vastaanotto-ja-polikliinisen-hoitotyon-opintojakson-opinnollistamisesta/

Seinäjokelaisten sosiaalisuutta testattiin halaamalla ja kännykkää lainaamalla

Social experimentin tarkoituksena oli selvittää, uskaltavatko seinäjokelaiset halata täysin ventovierasta ihmistä ja miten he suhtautuvat tähän. Samalla halusimme tietää, mikä sai heidät halaamaan vierasta henkilöä. Toinen koe oli kännykän lainaaminen tun…
SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat Salla Kohtamäki ja Loraine Mustajärvi tekivät osana opintojaan Social experimentin, jonka tarkoituksena oli … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/seinajokelaisten-sosiaalisuutta-testattiin-halaamalla-ja-kannykkaa-lainaamalla/

Design by Oddmob