@SeAMK

Blog Search

Hernettä kirjekyyhkyille

Suomessa ei tunnu kannattavan mikään. Tällainen ajatus tuli mieleeni kuunnellessani eteläsaksalaisen farmarin tilan esittelyä Tuota valkuaista -hankkeen opintomatkalla Saksassa ja Sveitsissä. Bussilastillinen suomalaisia viljelijöitä ja muita alan asiantu…
Suomessa ei tunnu kannattavan mikään. Tällainen ajatus tuli mieleeni kuunnellessani eteläsaksalaisen farmarin tilan esittelyä Tuota valkuaista -hankkeen opintomatkalla Saksassa ja… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/hernetta-kirjekyyhkyille/

Biotaloutta parhaimmillaan

Biotalous määritellään ”biotalous.fi” sivustolla lyhyesti: ” Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.” Seuraavassa kappaleessa jatketaan vielä tarkentaen ”Tärkeim…
Biotalous määritellään ”biotalous.fi” sivustolla lyhyesti: ” Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvel… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/biotaloutta-parhaimmillaan/

Kuka hoitaisi maaseudun kulttuurimaisemaa?

Ihmiset ovat vaikuttaneet Suomessa lähestulkoon jokaiseen kolkkaan jollain tapaa muuttaen luonnonmaisemaa vähitellen kulttuurimaisemaksi. Varsinaisen kulttuurimaiseman synnyn katsotaan alkaneen nimenomaan maanviljelyn seurauksena. Eri sukupolvien työt muo…
Ihmiset ovat vaikuttaneet Suomessa lähestulkoon jokaiseen kolkkaan jollain tapaa muuttaen luonnonmaisemaa vähitellen kulttuurimaisemaksi. Varsinaisen kulttuurimaiseman synnyn kats… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/kuka-hoitaisi-maaseudun-kulttuurimaisemaa/

Design by Oddmob