@SeAMK

Blog Search

Master of Wood Energy - eWOOD -hanke päätökseen ja jatkotoimiin

Kolmivuotinen EU-rahoitteinen kansainvälisen maisteriohjelman suunnitteluhanke päättyi syyskuun lopussa ja loppuraportti lähetettiin Brysseliin 30.11. SeAMK toimi hankkeen koordinaattorina ja konsortiossa oli mukana viisi muuta partneria neljästä EU-maast…
Kolmivuotinen EU-rahoitteinen kansainvälisen maisteriohjelman suunnitteluhanke päättyi syyskuun lopussa ja loppuraportti lähetettiin Brysseliin 30.11. SeAMK toimi hankkeen koordin… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2015/master-wood-energy-ewood-hanke-paatokseen-ja-jatkotoimiin/

Design by Oddmob