@SeAMK

Blog Search

Hyönteistalouteen haetaan tuottavuutta tutkimuksesta

Maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti ja Suomeen hyönteismaataloutta tuovan Finsect Oy:n perustajista Lauri Jyllillä esitteli tekeillä olevaa Hyönteistalous osana suomalaista alkutuotantoa pro graduaan Biotalouden tutkijahotellissa Seinäjoella maananta…
Maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti ja Suomeen hyönteismaataloutta tuovan Finsect Oy:n perustajista Lauri Jyllillä esitteli tekeillä olevaa Hyönteistalous osana suomalais… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/hyonteistalouteen-haetaan-tuottavuutta-tutkimuksesta/

Design by Oddmob