@SeAMK

Blog Search

Osataanko hoivapalveluissa kilpailla laadulla?

Uutisotsikoissa on viime aikoina näkynyt vanhusten hoivapalveluiden epäkohtia, jotka ovat koskeneet erityisesti ulkoistettuja palveluita. Keskustelua ovat dominoineet henkilöstömitoitusongelmat, laiminlyönnit ja jopa yksityisten yhtiöiden kyky tarjota laa…
Uutisotsikoissa on viime aikoina näkynyt vanhusten hoivapalveluiden epäkohtia, jotka ovat koskeneet erityisesti ulkoistettuja palveluita. Keskustelua ovat dominoineet henkilöstömi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/osataanko-hoivapalveluissa-kilpailla-laadulla/

Design by Oddmob