@SeAMK

Blog Search

Trendinä kestävä yrittäjyys

Kestävän yrittäjyyden määritelmä näyttää olevan vielä vakiintumaton ja tällä hetkellä trendi, jossa yritykset ja eri organisaiot haluavat olla mukana ainakin jollain osa-alueella.
Kestävä yrittäjyys oli aiheena Toledossa marraskuussa pidetyssä RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) -konferenssissa. Tilaisuuden pääpuhujana ollut Alberto Aragó… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/trendina-kestava-yrittajyys/

Suomalaiset korkeakoulut kiertotalouden edelläkävijöitä

Huoli maapallon tilasta on lähes kaikkien huulilla. Yhteiskuntamme on havahtunut ympäristökriisiin ja kestäviä ratkaisuja haetaan useasta suunnasta. Kiertotalous on noussut viime vuosina lupaavaksi vaihtoehdoksi. Kiertotalouteen siirtyminen tarkoittaa sys…
“Finnish higher education institutes are forerunners in circular economy”. (English abstract - please see below) Huoli maapallon tilasta on lähes kaikkien huulilla. Yhteiskuntam… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/suomalaiset-korkeakoulut-kiertotalouden-edellakavijoita/

Design by Oddmob