@SeAMK

Blog Search

Vaihtelua verkkojulkaisuista

Olin jo pitkään haaveillut International Business –opiskelijoiden omasta verkkojulkaisusta. Minulla ei vain ollut osaamista erilaisten taitto-ohjelmien ja julkaisualustojen käyttöön. Sitten omissa opinnoissani tuli vastaan Joomag-verkkojulkaisu, joka ratk…
Olin jo pitkään haaveillut International Business –opiskelijoiden omasta verkkojulkaisusta. Minulla ei vain ollut osaamista erilaisten taitto-ohjelmien ja julkaisualustojen käyttö… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/vaihtelua-verkkojulkaisuista/

Design by Oddmob