@SeAMK

Blog Search

SeAMK mukana kartoittamassa ikääntyneiden ihmisten tilannetta

Marraskuussa 20 000 ikäihmistä Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa saa vastattavakseen kyselylomakkeen, jonka tarkoituksena on selvittää heidän terveyttään ja elinolosuhteitaan. Tutkimustulosten avulla halutaan myötävaikuttaa sosiaali- ja…
SeAMK on mukana laajassa tutkimuksessa, joka kartoittaa ikääntyneiden ihmisten tilannetta Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa – tavoitteena on myötävaikuttaa hyvä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/seamk-mukana-laajassa-tutkimuksessa-joka-kartoittaa-ikaantyneiden-ihmisten-tilannetta-etela-pohjanmaalla-pohjanmaalla-ja-vasterb/

Design by Oddmob