@SeAMK

Blog Search

Iäkkäille suunnattu tehokas elintapaohjelma ylläpitää arjen toimintakykyä

Suoriutuminen tavallisista arjen askareista mahdollistaa turvallisen ja mielekkään asumisen omassa kodissa. Ikääntyminen tuo usein mukanaan erilaisia sairauksia ja toimintakyvyn laskua, mikä vähitellen voi johtaa siihen, että arki kotona hankaloituu ja er…
Suoriutuminen tavallisista arjen askareista mahdollistaa turvallisen ja mielekkään asumisen omassa kodissa. Ikääntyminen tuo usein mukanaan erilaisia sairauksia ja toimintakyvyn l… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/iakkaille-suunnattu-tehokas-elintapaohjelma-yllapitaa-arjen-toimintakykya/

Ajatuksia robotiikan hyödyntämisestä hoivapalveluissa Japanin vaihdon kokemusten pohjalta

Suomi ja Japani ovat molemmat tilanteessa, jossa ikääntyvien ihmisten osuus väestössä kasvaa syntyvyyden samanaikaisesti laskiessa. Hyvinvointipalveluiden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hoitoa tarvitsevien määrä kasvaa, mutta samalla potentiaalis…
Suomi ja Japani ovat molemmat tilanteessa, jossa ikääntyvien ihmisten osuus väestössä kasvaa syntyvyyden samanaikaisesti laskiessa. Hyvinvointipalveluiden näkökulmasta tämä tarkoi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/ajatuksia-robotiikan-hyodyntamisesta-hoivapalveluissa-japanin-vaihdon-kokemusten-pohjalta/

SeAMKissa toteutettu Kokeileva Suomi –kiertueen tapahtuma synnytti huikeita innovaatioita ikääntyneiden arjen parantamiseksi

Valtioneuvoston kanslia on nostanut kokeilukulttuurin vahvistamisen yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi.
Valtioneuvoston kanslia on nostanut kokeilukulttuurin vahvistamisen yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi.   Kärkihanke on osa Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen –… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/seamkissa-toteutettu-kokeileva-suomi-kiertueen-tapahtuma-synnytti-huikeita-innovaatioita-ikaantyneiden-arjen-parantamiseksi/

Vaivaisuusko kunniaan?

Seitsemän tutkijan muodostama Viva (lue vaiva)-kollektiivi julkaisi juuri Gaudeamuksen kustantamana kirjan, jonka viesti on selkeä: kaikki ihmiset ovat vaivaisia, eikä sitä seikkaa tulisi piilottaa, vaan hyväksyä ja rakentaa yhteiskunnat sen varaan.
Seitsemän tutkijan muodostama Viva (lue vaiva)-kollektiivi julkaisi juuri Gaudeamuksen kustantamana kirjan, jonka viesti on selkeä: kaikki ihmiset ovat vaivaisia, eikä sitä seikka… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/vaivaisuusko-kunniaan/

Design by Oddmob