@SeAMK

Blog Search

Työelämäjakso ammattikorkeakoulun toimintojen kehittämisen suuntaajana

Minulla oli mahdollisuus osallistua Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) kehittämisrahoituksella kuuden viikon työelämäjaksolle syksyllä 2017. Jaksosta kolme viikkoa toteutui Seinäjoen keskussairaalassa ja kolme viikkoa Turun yliopistollisessa keskussair…
  Minulla oli mahdollisuus osallistua Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) kehittämisrahoituksella kuuden viikon työelämäjaksolle syksyllä 2017. Jaksosta kolme viikkoa toteutui… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/tyoelamajakso-ammattikorkeakoulun-toimintojen-kehittamisen-suuntaajana/

VIDEON KÄYTTÖ NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN HOITOTYÖN OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

Nykyinen teknologia tarjoaa monenlaisia välineitä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen ja oppimistulosten parantamiseen (Roblyer & Doering, 2010).
Nykyinen teknologia tarjoaa monenlaisia välineitä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen ja oppimistulosten parantamiseen (Roblyer & Doering, 2010). Videoita on yleisesti hyö… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/videon-kaytto-nayttoon-perustuvan-hoitotyon-opetuksessa-ja-oppimisessa/

Design by Oddmob