@SeAMK

Blog Search

Kansalaisuuden avaimet -hankkeen asiantuntija vieraili vammaisen hoitotyön opintojaksolla

SeAMKin terveysalan yksikössä sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutukseen on kuulunut vammaisen hoitotyön opinnot yhtenä osana kliinisen hoitotyö 2 opintojaksolla syksystä 2016 lähtien. Vammaisuuden monimuotoisuus yllättää useimmiten opiskelijat, …
SeAMKin terveysalalla sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutukseen on kuulunut vammaisen hoitotyön opinnot yhtenä osana kliinisen hoitotyö 2 opintojaksolla syksystä 2016 lä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/asiantuntijan-vierailut-seamkin-terveysalalla-kansalaisuuden-avaimet-hankkeesta-vammaisen-hoitotyon-opinnoissa/

Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajien yhteistyö alkoi opetuksen suunnittelulla

Yhteistyötapaaminen eAMK –hankkeen (eAMK-projekti 2017-2019) yhteisenä päivänä keväällä 2018 tuotti verkostoitumista Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hoitotyön opettajien kesken. Tämän verkostoitumisen myötä S…
  Yhteistyötapaaminen eAMK –hankkeen (eAMK-projekti 2017-2019) yhteisenä päivänä keväällä 2018 tuotti verkostoitumista Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) ja Satakunnan ammat… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/seinajoen-ja-satakunnan-ammattikorkeakoulujen-hoitotyon-opettajien-yhteistyo-alkoi-opetuksen-suunnittelulla/

Uusia ideoita kliinisen hoitotyön opetukseen 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssista Zurichistä

Sain EVICURES-hankkeeseen kirjoittamani englanninkielisen artikkelin pohjalta puhujakutsun Zürichissä elokuussa järjestettyyn 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssiin. Konferenssin sisältö oli monipuolinen, aiheissa oli huomioitu …
Sain EVICURES-hankkeeseen kirjoittamani englanninkielisen artikkelin pohjalta puhujakutsun 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssiin, joka järjestettiin 29… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/uusia-ideoita-kliinisen-hoitotyon-opetukseen-17th-world-congress-clinical-nursing-practice-konferenssista-zurichista/

Aurinkoiset terveiset Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressista Roomasta

Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Antoisaan konferenssiin osallistui runsaasti terveydenhuollon opettajia, sairaanh…
Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Antoi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/aurinkoiset-terveiset-nursing-education-research-2018-maailmankongressista-roomasta/

Design by Oddmob