@SeAMK

Blog Search

Suomalaiset korkeakoulut kiertotalouden edelläkävijöitä

Huoli maapallon tilasta on lähes kaikkien huulilla. Yhteiskuntamme on havahtunut ympäristökriisiin ja kestäviä ratkaisuja haetaan useasta suunnasta. Kiertotalous on noussut viime vuosina lupaavaksi vaihtoehdoksi. Kiertotalouteen siirtyminen tarkoittaa sys…
“Finnish higher education institutes are forerunners in circular economy”. (English abstract - please see below) Huoli maapallon tilasta on lähes kaikkien huulilla. Yhteiskuntam… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/suomalaiset-korkeakoulut-kiertotalouden-edellakavijoita/

Design by Oddmob