@SeAMK

Blog Search

Ilmastotieteissä tapahtuu  

Tutkimustieto on perusteltu tosi uskomus tai mitattu totuus. Kyselyn vastaus on tosi uskomus; esimerkiksi ilmastokyselyn vastaaja asuu Etelä-Pohjanmaalla. Valtakunnan metsien inventointitulokset taas perustuvat huolella tehtyihin maastomittauksiin ja peru…
Syksyllä 1991 ei Joensuun yliopiston tutkimusryhmämme saanut suurta ilmastokohua aikaan, vaikka ennustimme mm. metsien myrskytuhojen yleistyvän ja mahdollisten uusien tuhohyönteis… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/ilmastotieteissa-tapahtuu/

Design by Oddmob