@SeAMK

Blog Search

Opas avoimeen TKI-toimintaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on vuositasolla käynnissä satakunta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketta (TKI), joiden yhteenlaskettu volyymi on noin kuusi miljoonaa euroa. Näissä hankkeissa työskentelee ainakin osa-aikaisesti yli kolmasosa henkil…
  Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on vuositasolla käynnissä satakunta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketta (TKI), joiden yhteenlaskettu volyymi on noin kuusi miljoonaa … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/opas-avoimeen-tki-toimintaan/

Design by Oddmob