@SeAMK

Blog Search

Avoimet julkaisut tiedonhaun näkökulmasta

Avoimella julkaisulla (Open Access, OA) tarkoitetaan, että julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa. Avointa julkaisemista on viime vuosina edistetty Opetus- ja kulttuurimini…
  Avoimella julkaisulla (Open Access, OA) tarkoitetaan, että julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioit… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/avoimet-julkaisut-tiedonhaun-nakokulmasta/

Ammattikorkeakouluissa tuotettu tieto kaikkien saataville

Julkaisutoiminta on ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeinen osa-alue. Se koostuu mm. tutkimus- ja ammattijulkaisuista sekä ja ns. suurelle yleisölle suunnatuista kirjoituksista. Vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa tuotettiin n. 5 5…
Julkaisutoiminta on ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeinen osa-alue. Se koostuu mm. tutkimus- ja ammattijulkaisuista sekä ja ns. suurelle yleisölle suunn… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2015/ammattikorkeakouluissa-tuotettu-tieto-kaikkien-saataville/

Design by Oddmob