@SeAMK

Blog Search

YAMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖSSÄ KEHITETTIIN LAKIPALVELUITA OSANA PANKIN ASIANTUNTIJAPALVELUITA

Pankkipalvelut ovat murroksessa jatkuvasti lisääntyvän digitalisaation myötä. Erinomaisen asiakaspalvelun merkitys korostuu ja on kilpailuetuna finanssialalla. Pankkipalveluita tarjottaessa painotetaan tulevaisuudessa aiempaa enemmän asiantuntijuutta edel…
Pankkipalvelut ovat murroksessa jatkuvasti lisääntyvän digitalisaation myötä. Erinomaisen asiakaspalvelun merkitys korostuu ja on kilpailuetuna finanssialalla. Pankkipalveluita ta… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/yamk-tutkinnon-opinnaytetyossa-kehitettiin-lakipalveluita-osana-pankin-asiantuntijapalveluita/

Digitaalisuus mahdollisuus puutuotealan yritysten kasvulle

Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia puutuotealan pk-yrityksille. Puuteollisuudessa digitalisaation vaikutukset on koettu yrityksissä positiivisina ja digitalisaatio on avannut uusia markkinoita (Komulainen 2016). Suurimmat hyödyt on saatu suhteessa u…
  Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia puutuotealan pk-yrityksille. Puuteollisuudessa digitalisaation vaikutukset on koettu yrityksissä positiivisina ja digitalisaatio on a… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/digitaalisuus-mahdollisuus-puutuotealan-yritysten-kasvulle/

Design by Oddmob