@SeAMK

Blog Search

Asiakasosallisuuden kehittämisen kokeiluja sosionomikoulutuksessa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) oli tavoitteena uudistaa palveluita vastaamaan paremmin lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita. Asiakkaan parempi kohtaaminen ja asiakaslähtöiset palvelut ovat kehittämistyön ytimessä. Tavoitteen saav…
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) oli tavoitteena uudistaa palveluita vastaamaan paremmin lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita. Asiakkaan parempi kohtaamine… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/asiakasosallisuuden-kehittamisen-kokeiluja-sosionomikoulutuksessa/

Design by Oddmob