@SeAMK

Blog Search

Parempaa aineistonhallintaa opinnäytetöihin

Aineistonhallinta on tutkimusprosessin tärkeä osa-alue. Sen avulla voidaan varmistaa tutkimusaineistojen säilyvyys, löytyvyys, saavutettavuus, ymmärrettävyys ja myös uudelleenkäytettävyys. Tästä on hyötyä niin opiskelijoille, tutkijoille ja organisaatioil…
Aineistonhallinta on tutkimusprosessin tärkeä osa-alue. Sen avulla voidaan varmistaa tutkimusaineistojen säilyvyys, löytyvyys, saavutettavuus, ymmärrettävyys ja myös uudelleenkäyt… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/lokakuun-2017-verkkolehti/parempaa-aineistonhallintaa-opinnaytetoihin/

Miksi tutkimusaineistoja tulee hallinnoida?

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa syntyneet tulosaineistot on tallennettu ja järjestetty niin, että aineisto säilyy tutkimuksen päätyttyäkin käyttökuntoisena ja luotettavana. Lisäksi tulosaineistoon liitetään niihin liittyvät meta…
Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa syntyneet tulosaineistot on tallennettu ja järjestetty niin, että aineisto säilyy tutkimuksen päätyttyäkin käyttökuntois… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/miksi-tutkimusaineistoja-tulee-hallinnoida/

Design by Oddmob