@SeAMK

Blog Search

Virallista ja epävirallista korkeakoulupolitiikkaa

Suomen korkeakouluja on 1990-luvulta lähtien kehitetty duaalimallin pohjalta. Sen mukaan ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on erilaiset tutkinnot, niillä ei ole yhteistä opetusta, ja niiden tutkimustoiminta painottuu eri tavalla. Ammattikorkeakoulut…
Suomen korkeakouluja on 1990-luvulta lähtien kehitetty duaalimallin pohjalta. Sen mukaan ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on erilaiset tutkinnot, niillä ei ole yhteistä ope… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/virallista-ja-epavirallista-korkeakoulupolitiikkaa/

Design by Oddmob