@SeAMK

Blog Search

Teollisen internetin laboratorio on otettu käyttöön SeAMKissa

Teollinen internet tarkoittaa älykkäiden koneiden ja järjestelmien välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa. Teollista internetiä voidaan hyödyntää muun muassa tuotantolaitteiden etävalvonnassa sekä ennakoivassa kunnossapidossa.…
Teollinen internet tarkoittaa älykkäiden koneiden ja järjestelmien välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa. Teollista internetiä voidaan hyödyntää muun… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/teollisen-internetin-laboratorio-otettu-kayttoon-seamkissa/

Seinäjokelaisten sosiaalisuutta testattiin halaamalla ja kännykkää lainaamalla

Social experimentin tarkoituksena oli selvittää, uskaltavatko seinäjokelaiset halata täysin ventovierasta ihmistä ja miten he suhtautuvat tähän. Samalla halusimme tietää, mikä sai heidät halaamaan vierasta henkilöä. Toinen koe oli kännykän lainaaminen tun…
SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat Salla Kohtamäki ja Loraine Mustajärvi tekivät osana opintojaan Social experimentin, jonka tarkoituksena oli … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/seinajokelaisten-sosiaalisuutta-testattiin-halaamalla-ja-kannykkaa-lainaamalla/

Design by Oddmob