@SeAMK

Blog Search

Green Care lisäarvoksi ruokajärjestelmään

Green Care-toiminta eli luontoelementtien käyttö hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseksi on huomattu potentiaaliseksi tulevaisuuden kehittämisalaksi.
Green Care-toiminta eli luontoelementtien käyttö hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseksi on huomattu potentiaaliseksi tulevaisuuden kehittämisalaksi. Green Care -toiminnan mah… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2015/green-care-lisaarvoksi-ruokajarjestelmaan/

Design by Oddmob