@SeAMK

Blog Search

LEAN-ajattelua ja parviälyä

Jopo – jopparilta polkimille SeAMKin yksiköiden yhteisessä uraohjaushankkeessa toteutetaan LEAN-ajattelua sekä parviälyn ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa ajatellaan, että tulevaisuutta rakennetaan yhdistelemällä asioita ennakkoluulottomas…
  Jopo – jopparilta polkimille SeAMKin yksiköiden yhteisessä uraohjaushankkeessa toteutetaan LEAN-ajattelua sekä parviälyn ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa aja… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/lean-ajattelua-ja-parvialya/

Design by Oddmob