@SeAMK

Blog Search

Aluevaikuttavuutta FramiPro-projekteilla

Seinäjoen ammattikorkeakoulun monialainen projektioppimisympäristö FramiPro (FP) tarjosi toiminta-aikanaan (2012 - 2018) SeAMKin kaikkien koulutusalojen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osa tutkinnostaan aitojen työelämälähtöisten projektien pariss…
Seinäjoen ammattikorkeakoulun monialainen projektioppimisympäristö FramiPro (FP) tarjosi toiminta-aikanaan (2012 - 2018) SeAMKin kaikkien koulutusalojen opiskelijoille mahdollisuu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/aluevaikuttavuutta-framipro-projekteilla/

PROJEKTIAMMATTILAISEKSI SEAMKISTA

Projektiosaaminen on nykyään tärkeää minkä tahansa alan ammattilaiselle. Tämän takia Seamkissa on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty projektiosaamisen koulutusta.
Projektiosaaminen on nykyään tärkeää minkä tahansa alan ammattilaiselle. Tämän takia Seamkissa on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty projektiosaamisen koulutusta. Perusta tä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/projektiammattilaiseksi-seamkista/

Design by Oddmob