@SeAMK

Blog Search

Hankkeissa kerätyt aineistot hallintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaan TKI-hankkeissa kerättyjen aineistojen säilytykseen ja hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Aineistot voivat olla esimerkiksi kysely-, haastattelu- tai mittausaineistoja /-dataa. Lisäksi r…
Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaan TKI-hankkeissa kerättyjen aineistojen säilytykseen ja hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Aineistot voivat oll… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/hankkeissa-keratyt-aineistot-hallintaan/

Design by Oddmob