@SeAMK

Blog Search

Vertaistietoa ja vertaistukea verkosta

Internet toimii yhä useammin vertaistiedon ja vertaistuen lähteenä. Sosiaalisen median käytön yleistyttyä tietoa hankintaan yhä useammin keskusteluryhmistä, blogeista, Wikipediasta ja muista vertaistietoa tarjoavista lähteistä. Auktoriteettien tuottama ti…
Internet toimii yhä useammin vertaistiedon ja vertaistuen lähteenä. Sosiaalisen median käytön yleistyttyä tietoa hankintaan yhä useammin keskusteluryhmistä, blogeista, Wikipediasta… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/2015/06/vertaistietoa-ja-vertaistukea-verkosta/

Design by Oddmob