@SeAMK

Vararehtorin mietteitä varainkeruun puolivälissä

02.07.2018

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on saavuttanut kolmessa ja puolessa kuukaudessa alkuperäisen miljoonan euron tavoitteensa varainkeruussa. Tuskin kukaan olisi uskonut, että varainkeruu etenee näin suuressa myötätuulessa. Olemme ajallisesti varainkeruun puolivälissä ja päällimmäisin tunne on huikea kiitollisuus alueen elinkeinoelämälle.

SeAMKin varainkeräys eteläpohjalainen voimannäyte

Esitimme kampanjan alussa, että Etelä-Pohjanmaan mahdollisuudet luodaan yhdessä ja että yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa Etelä-Pohjanmaan myönteisen kehityksen jatkuminen ja alueen kilpailukyky sekä tuottaa osaajia maakunnan yrityksiin ja yhteisöihin. Toivoimme varainkeruukampanjasta koko maakuntaa – sen yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin – yhdistävää kampanjaa. Nämä toiveet ovat toteutuneet kuin ”strömsössä”. Vaikka pienyritysvaltainen maakuntamme ei ole niin pääomarikas kuin moni muu alue, on kampanja osoittanut eteläpohjalaisen maakuntahengen ainutlaatuisuuden.

Olemme myyneet osaamista ja maakunnan menestystä

Alueen yritykset ja yhteisöt ovat halunneet osoittaa konkreettisen tukensa omalle korkeakoululle, koska osaaminen on tulevaisuudessa ainoa kilpailutekijä. Noin kaksi kolmasosaa SeAMKin opiskelijoista tulee omasta maakunnasta ja saman verran valmistuneista sijoittuu omaan maakuntaan. 25 vuoden aikana yli 10 000 valmistunutta on sijoittunut maakunnan omiin yrityksiin ja yhteisöihin töihin. Juuri tätä kirjoittaessani SeAMKiin valittiin 988 uutta opiskelijaa aloittamaan opintonsa elokuussa 2018 kuudella eri koulutusalalla.

Osaamisen varmistamisen lisäksi alueemme yritysjohtajat ja yrittäjät ovat tuoneet lähes kaikissa yhteyksissä esiin myös sen, että valtion vastinrahoituksen ansiosta oma panostus on mahdollisuus jopa kaksinkertaistaa. Vipuvaikutuksen mahdollisuus on lisännyt yritysten halua panostaa omaa rahaa SeAMKin kehittämiseen.

Vaikka saamamme raha on saanut hienoa huomiota alueen medioissa, ei raha ole ollut kampanjan ainoa tavoite. Otimme tämän alusta alkaen SeAMKissa ennen kaikkea sidosryhmäkampanjana eli että kierrämme mahdollisimman paljon alueen yrityksiä keskustellen ylipäänsä yritysten ja SeAMKin yhteistyömahdollisuuksista. Nämä keskustelut ovat olleet hyvin antoisia puolin ja toisin riippumatta siitä, onko yrityksestä tullut rahaa vai ei.

Uusi tavoite 1,4 M€ ja entistä parempi SeAMK

Vaikka miljoonan euron alkuperäinen tavoite on täynnä, emme ole suinkaan lopettamassa kampanjaa kesken kaiken. Uusi tavoitteemme on 1,4 miljoonaa euroa ja vakaasti uskon, että sen myös saavutamme. Monia neuvotteluja on vielä kesken ja meillä on vielä paljon yrityksiä kontaktoimatta. Jo nyt tiedämme, että pystymme keräämillämme varoilla rekrytoimaan uusia asiantuntijoita sekä kehittämään omaa osaamistamme erityisesti ruokaturvallisuudessa ja teollisen internetin sekä digitaalisen liiketoiminnan osa-alueella. Vaikka lahjoitukset ovat vastikkeettomia, tarkoittaa saamamme luottamus alueen yrityksiltä, että meidän on oltava entistä parempi korkeakoulu jatkossa ja sen eteen lupaamme tehdä hartiavoimin töitä.

Hyvää kesää ja lomaa kaikille!

Elina Varamäki
Vararehtori

 

 

Design by Oddmob