@SeAMK

Vaihtelua verkkojulkaisuista

07.09.2018

Olin jo pitkään haaveillut International Business –opiskelijoiden omasta verkkojulkaisusta. Minulla ei vain ollut osaamista erilaisten taitto-ohjelmien ja julkaisualustojen käyttöön. Sitten omissa opinnoissani tuli vastaan Joomag-verkkojulkaisu, joka ratkaisi ongelman kertaheitolla: helppokäyttöinen, oppilaitoksille ilmainen ja tarkoituksenmukainen.

Opiskelijat kirjoittavat

Keväällä 2018 tarjosin IB-opiskelijoille mahdollisuutta kirjoittaa artikkeli verkkojulkaisuun. Ideana oli, että sekä opiskelijat itse että SeAMK voisivat jakaa verkkojulkaisua erilaisissa digitaalisissa yhteyksissä (LinkedIn, Facebook, blogit, työnhaku). Artikkeleissa toivottiin välittyvän opiskelijoiden asiantuntijuus niin potentiaalisille työnantajille kuin Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymistä miettiville yrityksillekin. Kiireisen kevään keskellä opiskelijat olivat kovasti kiinnostuneita kirjoitusprojektista, mutta lopulta vain kolme opiskelijaa sai artikkelin valmiiksi määräajan puitteissa.

 

Uitti_elokuu.png

 

Helppokäyttöinen ohjelma

Joomag-verkkojulkaisun laatimisohjelma ja julkaisualusta on yllättävän helppo käyttää. Sivut voi työstää valmiiksi pdf-tiedostoiksi ja viedä tiedostot semmoisenaan lehteen. Vaihtoehtoisesti jokaisen sivun voi asetella erikseen ohjelmassa. Valmiin julkaisun voi julkaista verkkolehtenä tai pdf-tiedostona. Jokainen opettaja voi pyytää ylläpitäjältä oppilaitostunnuksia, jolloin käyttö on ilmaista. Myös julkaisun työstö ryhmän/luokan yhteisin voimin onnistuu.

Pedagogisesti monikäyttöinen

Juttujen tekeminen verkkojulkaisuun voisi olla pedagogisesti hyvä ratkaisu hyvinkin erilaisilla opintojaksoilla ja erilaisille opiskelijoille, sillä julkaisuun voi sisällyttää tekstiä, kuvia, podcasteja ja videoita. Verkkojulkaisu voisi toimia myös yksittäisen opintojakson yksittäisen opiskelijan omana sähköisenä portfoliona, esimerkiksi kielissä. Melkein minkä tahansa opintojakson esseet tai ryhmätöiden tulokset voitaisiin koota julkaisun muotoon sen sijaan, että ne piilotetaan Moodleen.

Rohkeasti kokeilemaan

Verkkojulkaisu on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen tapa jakaa opiskelijoiden tuottamaa materiaalia niin SeAMKin sisällä kuin eri yhteyksissä SeAMKin ulkopuolellakin. Se tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden saada näkyvyyttä verkossa, täydennystä sähköiseen portfolioonsa ja referenssejä työnhakuun.

Lue IB:n julkaisun osoitteessa: https://joom.ag/23nY

 

Päivi Uitti

Design by Oddmob