@SeAMK

Nuoren konservatiivin haaste – uuden liiketoiminnan synnyttäminen?

11.12.2015

Olen työskennellyt muutaman vuosikymmenen kaupallisen alan konsultointityössä ja korkeakoulutuksessa.  Yksi ihmetystäni herättänyt havaintoni on, että nuorten ikäluokkien tietynlainen konservatiivisuus on lisääntynyt. En tarkoita sitä, mitä he tekevät siviilielämässä, jossa he eivät ehkä ole välttämättä lainkaan konservatiivisia, vaan sitä mikä näkyy koulutusmaailmassa. Kyse on yleisestä kiinnostuksesta suunnitella ja toteuttaa uutta liiketoimintaa.

On toki hyvin todennäköistä, että varsinkin viime vuosina kansan- ja globaalitalouden hyvin heikot näkymät vaikuttavat merkittävästi. On turvallisempaa edes yrittää turvautua niihin aloihin, tapoihin ja menetelmiin, jotka vielä vaikuttavat toimivan - vaikka osa niistäkään ei enää toimi. Mutta jonkin aivan poikkeavan suunnittelu ja toteuttaminen kiinnostaa yhä harvemmin.

Tässä tilanteessa suuri osa opiskelijoista suuntautuu liiketoiminnan opiskelussa niihin osa-alueisiin ja menetelmiin, joita tarvitaan aivan varmasti aina, olivat ajat mitä tahansa: taloushallinto, finanssiala, insinööri- tyyppisen perusteknologian pyörittäminen jne. Mutta ne riskialttiimmat, uusien liikeideoiden hahmottelu, uusille markkina-alueille (myös maantieteellisesti) lähteminen, uusien myynti- ja markkinointimenetelmien kehittäminen, eivät niinkään houkuttele.

Koulutuksen haasteita

Jossain määrin paradoksaalista on myös, että vaikka nuoret näpräävät suuren osan valveillaoloajastaan älypuhelimiaan - joka on sovelluksineen uusi huikea liiketoiminnan ala - he eivät usein tule ajatelleeksi sitä, mitä he itse uutena liiketoimintana voisivat siellä tehdä. Instagram, Facebook, Google, Periscope, Snapchat, Whatsupp jne. eivät heille näyttäydy liiketoimintana, vaan vain välineinä, joita he käyttävät. Mutta jos nuori ajattelisi sitä, mitä kaikkea uutta tuon tyyppisiin ympäristöihin voisikaan kehittää? Esimerkiksi sillä perusteella, että joku appsi ei toimi niin kuin sen haluaisi toimivan, tai haluaisi jotakin sellaista palvelua jota ei ole, mutta jolle olisi tarve?

Keräsin tänä syksynä ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelijoilta näkemyksiä kysymyksellä. ”Mitkä voisivat mielestäsi olla tulevaisuuden liiketoiminnan menestyviä aloja?”. Hyvin suuri osa oli sitä mieltä, että niitä ovat peliala, uudet/vaihtoehtoiset energialähteet ja kierrätys ja vanhemman ikäluokan ja vajaakuntoisten hoito – ja ”viihdyttämis”- ala. Upeita havaintoja ja näkymiä! Mutta se kuinka paljon näille aloille on ollut ja on tulevaisuudessa lähtijöitä, nimenomaan uuden liiketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen mielessä on eri asia. Miten luoda em. alojen uusia yrityksiä?    

Miten kannustaa opiskelijoita luomaan uutta liiketoimintaa, tai kehittää olemassa olevaa on mielestäni kaupallisen alan liiketoiminnan koulutuksen suurin haaste. On äärimmäisen tärkeää opiskella teknisiä liiketoimintaosaamisen menetelmiä, mutta kuinka tehdä, luoda ja kehittää olemassa olevaa liiketoimintaa yhdessä sopivan tiimin kanssa (= ei kannata tehdä sitä yksin) on vielä tärkeämpää.

Tero Turunen, lehtori, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri.

Design by Oddmob