@SeAMK

Educa 2018 - opettajien kohtauspaikka

08.02.2018

Helsingin messukeskuksessa järjestettiin 26. - 27.1.2018 vuosittaiset Educa-messut, jotka ovat maamme suurin opetusalan tapahtuma. Ne toimivat niin perusopetuksen, ammatillisen opetuksen kuin korkea-asteen opettajien kohtauspaikkana.

Yksi tilaisuuden kiintoisimmista esiintyjistä oli presidentti Martti Ahtisaari, joka kertoi omasta opettajataustastaan, kokemuksistaan rauhanvälittäjänä ja opettajuuden merkityksestä hänen tehtävissään.

Messujen suurin anti korkeakouluopetuksen kannalta on ennen muuta pedagogiikan uusiin tuuliin tutustuminen sekä ajankohtaisten koulutuspoliittisten näkemysten kuuleminen. Oman lisämausteensa Educaan toi ajankohtainen huoli totuudenjälkeisen ajan tietokäsityksestä ja opiskelijoiden maailmankuvan muotoutumisesta sekä tiedon luotettavuudesta.

Yksi tilaisuuden kiintoisimmista esiintyjistä oli presidentti Martti Ahtisaari, joka kertoi omasta opettajataustastaan, kokemuksistaan rauhanvälittäjänä ja opettajuuden merkityksestä hänen tehtävissään.

  • Opettajuus antoi minulle kyvyn analysoida asioita ja kuunnella nöyrästi eri osapuolia, presidentti Ahtisaari totesi.

Ahtisaaren arvostus opettajakuntaa kohtaan tuli selkeästi esiin hänen puheenvuorossaan. Ilman laadukasta koulutusjärjestelmää maamme ei pysty menestymään. Myös Ahtisaaren ajatus opettajasta rauhantyön tekijänä arjessa herätti ajatuksia monellakin tapaa.

 

Opettajien jaksaminen ja itsensä johtaminen oli yksi messujen tietoiskujen ja esitelmien keskeisistä aiheista. Hyvinvointivalmentajat Eeva Tikkanen ja Henri Karjula korostivat että opettajan onnistunut itsensä johtaminen takaa jaksamisen entistä stressaavammassa työtilantessa. Sen avulla pyritään parempaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen, henkiseen ja ammatilliseen hyvinvointiin. Tikkasen mukaan hyvän itsensä johtamisen lähtökohtana on itsetuntemus ja omien vahvuuksien tunteminen. Vinkiksi Tikkanen ja Karjula antoivatkin esimerkiksi erilaiset mielenhallinnan harjoitteet. Hyvä itsensä johtaminen heijastuu paitsi omaan jaksamiseen, myös opiskelijoihin ja heidän oppimiseensa.

Ekstremismin nousu ja totuudenjälkeisen ajan myötä aiheellisesti entistä ajankohtaisemmaksi tulleen lähdekriittisyyden ja oikean tiedon tunnistaminen kirvoitti myös ajatuksia Educassa. Uutisankkurit Matti Rönkä ja Hanna Visala painottivat opettajien ja oppilaitosten roolin merkitystä uteliaisuuden ja tiedonhalun herättämisessä. Röngän mukaan opettajilla on myös keskeinen rooli paitsi kriittisyyden opettamisessa, myös tiedonlähteille johdattamisessa. Tämä pitää paikkansa – meidän tehtävänämme on aina alakoulusta korkeakouluun saada opiskelijat kiinnostumaan, kyseenalaistamaan ja etsimään monipuolisesti tietoa luotettavista lähteistä. Vain näin voidaan välttää yksipuolisen maailmankuvan muodostuminen ja Educassakin useissa yhteyksissä keskustelua aiheuttanut ekstremismin pelko.

 

Ari Haasio

Design by Oddmob