@SeAMK

Vanhustyössä tarvitaan rautaisia ammattilaisia

15.03.2016


Kiinnostaisiko Sinua työskennellä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena ikäihmisten parissa? Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) voit opiskella itsellesi työelämälähtöisen ja monipuolisen vanhustyön AMK-tutkinnon (Geronomi AMK), joka avaa ovia monenlaisiin vanhustyön asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Vanhusten määrä yhteiskunnassamme kasvaa nopeasti, ja työmahdollisuudet erilaisissa tehtävissä ikääntyvien ihmisten parissa tulevat tulevaisuudessa lisääntymään. SeAMKin Geronomi (AMK) – koulutuksessa opit yhdistämään sosiaali- ja terveysalan osaamista ikääntyneitten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Koulutuksessa perehdyt ihmisen ikääntymiseen liittyviin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin ja niiden merkitykseen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Opit näkemään ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana ja osaat monin tavoin tukea tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä. Perehdyt myös vanhusten palvelujärjestelmiin, vanhustyön kehittämiseen ja johtamiseen. Lisäksi opiskelet ikäihmisten arvostavaa kohtaamista ja hyvää hoitoa, muistiin ja muistisairauksiin liittyviä teemoja ja monipuolisesti erilaisia sosiaalityön menetelmiä.

SeAMKissa Geronomi (AMK) –tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin. Valmistuneet Geronomit työskentelevät mm. vanhustyön lähiesimiestehtävissä, vanhustyön projekteissa, muistikoordinaattoreina, palveluohjaajina ja erilaisissa vanhustyön johtamis- ja kehittämistehtävissä.

 

Syksyllä 2016 alkava Geronomi (AMK) -koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutuksessa opiskelet ammattikorkeakoulussa joka kuukausi viikon kestävän lähijakson verran. Lähijakso koostuu teoriaopinnoista, jotka sisältävät mm. luentoja, ryhmätöitä ja seminaareja. Muu opiskelu tapahtuu itsenäisesti kirjallisten tehtävien, verkko-opintojen ja monipuolisten työharjoittelujen kautta. Monimuotototeutuksena tapahtuva koulutus mahdollistaa opiskelun yhdistämisen monenlaisiin elämäntilanteisiin.

SeAMK on vanhustyön AMK-koulutuksen pioneeri Suomessa. Olemme kouluttaneet vanhustyön ammattilaisia jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Opettajamme ovat monipuolisia vanhustyön asiantuntijoita ja panostamme opetuksen korkeaan laatuun ja tiedon ajantasaisuuteen. Laajat yhteistyöverkostomme Suomessa ja ulkomailla tarjoavat opiskelijoille monia mahdollisuuksia yhteistyöverkostojen rakentamiseen ja kansainvälisen osaamisen kartuttamiseen opintojen aikana.

Tartu haasteeseen ja lähde kehittymään tulevaisuuden osaajaksi vanhustyössä. Geronomina olet edistämässä ja varmistamassa vanhusten terveyttä, toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja hyvää elämää. Sinua tarvitaan!

 

Jenni Kulmala, yliopettaja, SeAMK

Design by Oddmob