Teollisen internetin laboratorio Seinäjoelle

09.03.2016

Nykyisin puhutaan paljon esineiden internetistä. Termillä tarkoitetaan internetin laajentamista laitteisiin, koneisiin tai esineisiin, joita voidaan ohjata tai valvoa internetin yli. Teollisuudessa esineet ovat älykkäitä laitteita, koneita ja järjestelmiä, jotka tuottavat valtavia määriä tietoa yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantoprosessien toiminnasta. Kerättyä mittaustietoa analysoidaan usein tehtaan sisäisissä järjestelmissä ja sen perusteella ohjataan tuotantoprosesseja.

Teollisella internetillä tarkoitetaan tuotantoprosessien mittaustiedon tuomista tehtaan ulkopuolelle esimerkiksi pilvipalveluiden avulla. Näin saavutetaan tilanne jossa eri puolilla maailmaa tuotettua tietoa voidaan yhdistellä nopeasti ja analysoida uusilla tavoilla. Tällainen ympäristö mahdollistaa täysin uudenlaisten liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämisen.

Tibori_KeyShot.jpg

 

 

Kokemuksista idea

SeAMK Tekniikassa on tehty viime vuosina useita projekteja automaatiotekniikan ja konetekniikan oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Esimerkiksi 2015 Eläköön automaatio! -palkinnolla palkitussa Digital Factory -projektissa kehitettiin ympäristö, joka mahdollistaa virtuaalisten 3D-mallien rakentamisen ja niiden ohjaamisen kulloisenkin tarpeen mukaan. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaativienkin asioiden havainnollistamiseen ja opettamiseen ilman fyysisten laitteiden saatavuuteen liittyviä rajoitteita. Näissä eri kehitysprojekteissa hankittu osaaminen, käyttöön tulleet uudet teknologiat ja teollisuudesta saatu palaute toivat esiin teolliseen internetiin liittyvän opetuksen ja opetuslaitteiston tarpeen.

Nyt näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan rakentamalla SeAMKiin teollisen internetin laboratorio, Tibori. Laboratoriota tullaan käyttämään automaatiotekniikan ja konetekniikan opetuksessa sekä erilaisissa yritysten kanssa yhteistyössä tehtävissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa.

Tavoitteena tuottavuus

Toteutettavan laboratorion on tarkoitus olla elinkeinoelämää ja insinööriopetusta tukeva tutkimus-, pilotointi- ja testausympäristö liittyen teolliseen internetiin ja digitalisaatioon. Tavoitteena on luoda ympäristö jossa voidaan käytännön tasolla kouluttaa, tutkia ja kehittää erilaisia tuotannon tehokkuutta, laatua ja joustavuutta lisääviä teollisen internetin sovelluksia.

Laboratorio koostuu automaattisesti toimivasta tuotantojärjestelmästä sekä siihen liitetyistä tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmistä. Lisäksi tuotantojärjestelmästä voidaan kerätä valmistusprosessiin ja tuotteisiin liittyvää dataa erilaisiin pilvipalveluihin visualisointia ja analysointia varten. Tuotantojärjestelmästä tehdään myös digitaalinen kaksonen, joka on tuotantojärjestelmän virtuaalinen malli. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan tallentaa ja jakaa tuotantoon liittyvää dataa sekä simuloida koko tuotantojärjestelmän toimintaa. Hanke toteutetaan aikavälillä 2015 syksy – 2017 syksy.

Joustava laitteisto

Odotamme laitteiston tarjoavan valmiin automaattisesti 24/7 toimivan tuotantojärjestelmän, jonka toteutuksessa on huomioitu liitettävyys erilaisiin teollisen internetin sovelluksiin. Järjestelmä on suunniteltu helposti laajennettavaksi ja muokattavaksi. Lisäksi järjestelmä tukee tuotannonohjauksen osalta palvelukeskeistä (SOA) ajattelutapaa. Uskomme laitteiston tarjoavan hyvän ja helposti edelleen kehitettävän apuvälineen teolliseen internetiin liittyvien asioiden koulutukseen ja tutkimukseen.

Digitaalinen tulevaisuus

Teollisen internetin laboratorio täydentää jo olemassa olevia konetekniikan, sähkötekniikan ja automaatiotekniikan laboratorioita. Se tarjoaa uuden alustan erilaisten neljännen sukupolven (teollisuus 4.0 -visio) teollisuusautomaatiosovellusten kehittämiselle ja koulutukselle. Tämä sovellusalue on tällä hetkellä melko voimakkaassa kehitys- ja muutostilassa, joten laboratoriokin tulee kehittymään lähivuosina.

Seinäjoelle perustetaan myös digitaalisen valmistuksen professuuri yhteistyössä SeAMKin ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. TTY:n alaisuudessa toimivan professuurin rahoitusjärjestelyt ovat juuri käynnissä.

Linkit

2015 Eläköön automaatio! -palkinto

 

Niko Ristimäki, lehtori, SeAMK Tekniikka

 


Fatal error: Call to a member function getUserUserBio() on null in /var/www/clients/client676/web1310/web/packages/problog/helpers/blogify.php on line 370