@SeAMK

Sukellus digitalisaatioon

08.03.2016

Yritykset odottavat vastavalmistuneiden opiskelijoiden hallitsevan sosiaalisen median käytön työelämässä, mutta opetussuunnitelmat eivät vielä läheskään joka alalla vastaa näihin huutoihin. Miten me opettajat selviämme digitalisaation aallokossa? Sukellammeko digitaalisuuteen menetelmä vai tavoite edellä? Kenen ehdoilla opetusta digitalisoidaan - opiskelijoiden, opettajien, opetuksen hallinnon vai työelämän?


Käyttäjästä osaajaksi

Verkossa tapahtuva vuorovaikutus on vahva toimintamuoto etenkin kansainvälisissä yrityksissä, joissa maantieteelliset rajat siirtävät kokoukset ja muun kommunikaation verkkoon. Verkossa sujuvasti liikkuva ja keskusteleva työntekijä ohittaa kilpailevat hakijat haastatteluissa. Yritysten nykyinen verkkokommunikaatio on jotain ihan muuta kuin sähköpostilla toteutettava tiedotus. Sosiaalinen media on muovannut pelikentän aivan uuteen muotoon.

Opiskelijat kokevat hallitsevansa erilaiset some-työkalut, mutta kun keskustellaan markkinoinnista, tavoitteellisesta yhteistoiminnasta tai somen kriittisestä tarkastelusta, he huomaavat usein, ettei some olekaan vain klikkauksilla pelattava leikkikenttä. Sen käyttöön tarvitaan ohjausta ja tukea. Some on aivan omanlaisensa toimintaympäristö, jossa vallitsevat omat käyttäytymissäännöt ja lainalaisuudet, kun siirrytään työelämän tarkoituksiin.


Moni uhkaa jäädä rannalle

Korkeakouluissa opiskelijajoukko on usein hyvin heterogeeninen. Päiväpuolen opiskelijoita ja monimuotototeutuksilla opiskeleviakaan ei voi jakaa selvästi tietynlaisiin ryhmiin, joille tietyt menetelmät tai lähestymistavat soveltuisivat parhaiten. Joitain yleistyksiä voidaan tehdä esimerkiksi vahvemmasta työelämäkokemuksesta, mutta nämäkään eivät yleensä päde koko ryhmän kohdalla. Miten siis rakennamme kaikille pätevää, menetelmiltään yhtä helposti lähestyttävää opetusta, joka on yhtä aikaa mielekästä, innostavaa, työelämälähtöistä ja tehokasta?

Opiskelijoissa, kuten opettajissakin, on niitä, joille digitalisaatiosta on muodostunut kauhukuva. Opiskelusta ja siihen liittyvien sovellusten ja alustojen käytöstä yhdessä muodostuu mahdottomalta tuntuva tehtävä. Siinä vaiheessa kun tekstin siirtäminen SeAMKin mallipohjaan tuntuu mahdottomalta, niin mitä on osallistuminen virtuaaliselle luennolle, jonka jälkeen kirjaudutaan Moodle-tenttiin, jonka aikarajoitus loppuu ennen kuin ehtii löytää seuraava-nappulan ensimmäisestä kysymyksestä?

Ennen kuin sukelletaan syvään päähän, täytyy muistaa, että erilaiset näkemykset ja digiosaamisen tasot tulee ottaa huomioon eikä ketään voi jättää rannalle.


Elisa Kannasto, tuntiopettaja
Jenny Janhunen, matkailun lehtori

Kirjoittajat työskentelevät SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurissa.


Design by Oddmob