@SeAMK

Strategista johtajuutta ja digitalisaatiota naisyrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville naisopiskelijoille

08.03.2016

Digitalisaatio muuttaa radikaalisti palvelualaa samoin kuin teollisuutta. Olemme kokemassa uudenlaista teollista vallankumousta, joka luo toisaalta uusia mahdollisuuksia, mutta saattaa myös uhata perinteisiä työtehtäviä. Naisyrittäjät toimivat usein palvelualalla, jossa digitalisaatio parhaimmillaan voi luoda aivan uusia ansaintamalleja. Tarvitaan uudenlaista osaamista ja uskallusta tarttua tulevaisuuden haasteisiin.

SeAMKissa alkanut hanke Smart Ladies in Digital World tarjoaa tukea strategiseen johtajuuteen naisyrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville naisopiskelijoille. Hanke ehkäisee sukupuolten eriytymistä työelämässä, jotta myös naisten johtamia kasvuyrityksiä syntyisi enemmän. Tutkimusten mukaan naispuolisten opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia on mahdollista tukea ja vahvistaa opiskelun aikana vielä enemmän kuin miesopiskelijoiden. Hankkeessa yrittäjyyttä suunnittelevat naisopiskelijat saavat kumppaneikseen jo toimivia naisyrittäjiä, joiden kanssa yhdessä kehitetään molempien liiketoimintaa eri teemojen kautta. Samalla tuotetaan opetuskäyttöön yritystarinoita ja hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä.

Sisällöllisesti kehittäminen painottuu strategiseen johtamiseen: tulevaisuuden ennakointiin, erityisesti digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin, muutoksen johtamiseen sekä itsensä kehittämiseen muutosjohtajana. Muita aiheita ovat kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset. Samalla tuetaan verkostoitumista tällä hetkellä toimivien naisyrittäjien kesken ja kehitetään toimintamallia naisyrittäjien ja omaa liiketoimintaa suunnittelevien/aloittavien naisopiskelijoiden välillä.  Hankkeeseen on lähtenyt mukaan 17 naisyrittäjää ja 17 opiskelijaa eri aloilta. Osallistuvien yrittäjien määrä ylitti tavoitteet, mikä kertoo aiheen ajankohtaisuudesta ja koetusta tarpeesta. Hankkeen etenemistä voi seurata blogista: smartladiesindigitalworld.blogspot.com

ESR-hanketta rahoittavat Keski-Suomen Ely ja SeAMK.


Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama ja Salla Kettunen
Kirjoittavat työskentelevät SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurissa.

Design by Oddmob